Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Gruzie Zdraví a sociální služby

Zdraví a sociální služby

Gruzie ve zkratce

Hlavní město: Tbilisi
Rozloha: 69 700 km2
Počet obyvatel: 4 935 880 (2012)

Více informací na Wikipedii

Ekonomicko-sociální situace v Gruzii je dlouhodobě určována následky několika konfliktů z posledních 20 let a vysokou nezaměstnaností. Místní úřady nemají kvalifikované zaměstnance, kteří by dokázali poskytovat sociální služby na takové úrovni, aby mohli situaci ohrožených obyvatel reálně změnit. Vedle toho je i systém finanční podpory směřující k potřebným skupinám obyvatel neefektivní.

V Gruzii se zaměřujeme na terénní práci a individuální přístup k příjemcům pomoci z řad ohrožených a sociálně vyloučených obyvatel. Praxe z České republiky i realizace projektů v Gruzii z let 2009–2011 a 2012–2014 ukazují, že právě takový způsob práce dokáže efektivně přinést změnu do života klientů.  

Naše aktivity jsou v Gruzii soustředěny na práci s mladými lidmi bez možností uplatnění na pracovním trhu a s rodinami žijícími dlouhodobě bez stabilního přijmu a přístupu k základním službám, jako je kvalitní vzdělání či hrazená zdravotní péče. Práce terénních sociálních pracovníků a osobní návštěvy dobrovolníků z řad aktivní mládeže nesrovnatelně zvyšují šanci na reálnou změnu ve vybraných rodinách.


Konkrétní pomoc

Pekárna prodá 1500 chlebů denně a poskytuje práci osmi sociálně znevýhodněným Gruzíncům

Pekárna prodá 1500 chlebů denně a..

12. ledna 2015
Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pekárna prodá 1500 chlebů denně a poskytuje práci osmi sociálně znevýhodněným Gruzíncům

Pekárna prodá 1500 chlebů denně a..

12. ledna 2015
Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/