Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Filipíny Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Filipíny ve zkratce

Hlavní město: Manila
Rozloha: 300 000 km2
Počet obyvatel: 102 469 300 (odhad, rok 2015)

Více informací na Wikipedia.org

Filipíny

Provincie Východní Samar byla tajfunem Haiyan zasažena jako první a utrpěla tak největší škody. Zničení zemědělské půdy výrazně zasáhlo zdroje příjmů mnoha obyvatel, což u mnohých vedlo k jejich zadlužení, které ještě více prohloubilo jejich dosavadní chudobu a potravinovou nejistotu. Nejhůře zasaženi byli pěstitelé kokosových palem, kteří patří k nejchudší venkovské vrstvě obyvatel na Filipínách.

V  cílových oblastech, kde Člověk v tísni působí, bylo zničeno 60-90 % kokosových palem, které představují hlavní zdroj příjmu pěstitelů, což znamenalo pokles v příjmech domácností až o 70 %. Podle optimistických odhadů bude trvat 6-9 let, než se produkce kokosů plně obnoví. První rok po tajfunu se tým Člověka v tísni soustředil na rychlou obnovu živobytí pro nejvíc zasažené a nejzranitelnější domácnosti prostřednictvím programu poskytovánípodmíněných finančních příspěvků (např. poskytnutí finančních příspěvků na obnovu zdrojů)  Nicméně tajfun pouze zhoršil již existující chronickou chudobu, ve které se místní lidé nacházeli předtím, čímž napomohl k nestabilní ekonomice Východního Samaru, který se stal druhou nejchudší provincií Filipín. Nyní je proto důležité více podporovat dlouhodobě udržitelné příjmy domácností a zajistit, aby obnovování živobytí obyvatel cílilo především na ty nejchudší. Filipínský tým Člověka v tísni tedy pokračuje v práci s chudými domácnostmi pěstitelů a zemědělců ve snaze zvýšit produkci, produktivitu a  tržní hodnotu zemědělských plodin skrze podporování podnikatelských aktivit na venkově.


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Fungující trhy pro chudé farmáře
provincie Východní Samar, 2015 - 2019

Další programy

Tajfun před rokem zpustošil Filipíny, pomohli jsme 75 000 lidí

Tajfun před rokem zpustošil Filipíny,..

6. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Rok práce Člověka v tísni na Filipínách

Rok práce Člověka v tísni na Filipínách

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Filipínský Guiuan na snímcích před rokem a nyní

Filipínský Guiuan na snímcích před rokem a..

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Školy na Filipínách před rokem a nyní

Školy na Filipínách před rokem a nyní

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Tajfun před rokem zpustošil Filipíny, pomohli jsme 75 000 lidí

Tajfun před rokem zpustošil Filipíny,..

6. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Rok práce Člověka v tísni na Filipínách

Rok práce Člověka v tísni na Filipínách

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Filipínský Guiuan na snímcích před rokem a nyní

Filipínský Guiuan na snímcích před rokem a..

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Školy na Filipínách před rokem a nyní

Školy na Filipínách před rokem a nyní

5. listopadu 2014
Filipíny;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz