Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Etiopie Životní prostředí a místní rozvoj

Životní prostředí a místní rozvoj

Etiopie ve zkratce

Hlavní město: Addis Abeba
Rozloha: 1 104 300 km2
Počet obyvatel: 90 870 00 (2011)

Více informací na Wikipedii

Přispějte na školu v Africe!

Rychlý růst populace v Etiopii s sebou přinesl zabírání nové půdy, neudržitelné čerpání přírodních zdrojů a odlesnění krajiny, které v některých regionech vedlo až k úplnému zániku vegetace. Tato místa ztrácejí svůj přirozený charakter a funkci v ekosystému.

Projekty Člověka v tísni zaměřené na zalesňování, protierozní opatření, diverzifikaci zemědělské produkce a užívání šetrných zdrojů energie jsou projekty pilotní. Prostřednictvím osvědčených metod, jakými je například osázení hranic mezi poli zabraňující odnosu cenné půdy nebo rozšíření druhů rostlin využitelných pro lidskou stravu i pro krmení dobytka, chceme nejen ochránit krajinu, ale i vrátit obyvatelům venkova soběstačnost. Environmentální projekty jsou logicky velmi úzce spojeny s problematikou obživy.

Místní farmáře zároveň vzděláváme v oblasti udržitelného spravování přírodních zdrojů. Zaváděná alternativní paliva nebo úsporná kamna pak také pomáhají zamezovat dalšímu odlesňování.

Zalesňování či nastavení podmínek regenerace území má šanci na úspěch, pouze je-li místními lidmi přijato s odpovědností za vlastní půdu a přírodní zdroje. Proto Člověk v tísni usiluje o co nejbližší partnerství s obyvateli i zodpovědnými místními úřady.


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Zvýšení ekologické stability v povodí Dijo a Bilate
Region jižních národů (Senkura, Alaba), 2016–2018

Podpora zemědělského poradenství
Zóny Sidama a Gedeo a Woreda Alaba, Region jižních národů, národností a lidu, září 2013 až prosinec 2016

Další programy

Neměl práci, teď šije boty

Neměl práci, teď šije boty

27. května 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Sázení stromků - Etiopie

Sázení stromků - Etiopie

28. ledna 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

8. srpna 2012
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

8. srpna 2012
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Neměl práci, teď šije boty

Neměl práci, teď šije boty

27. května 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Sázení stromků - Etiopie

Sázení stromků - Etiopie

28. ledna 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRANadační fond Avast


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/