Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Etiopie Zdraví a sociální služby

Zdraví a sociální služby

Etiopie ve zkratce

Hlavní město: Addis Abeba
Rozloha: 1 104 300 km2
Počet obyvatel: 90 870 00 (2011)

Více informací na Wikipedii

Přispějte na školu v Africe!

Sociální a zdravotnické služby jsou v Etiopii dosud nerozvinuté. Zatímco zdravotnická zařízení chybí především na venkově, kde žije převážná část populace, sociální problematika dominuje ve městech, jejichž obyvatelé žijí mnohdy v chudších podmínkách než před svým příchodem z venkovských oblastí.

V etiopském sociálním programu se Člověk v tísni soustředí na dvě nejzranitelnější skupiny – děti a ženy. Velkým problémem Etiopie je obchod s dětmi z chudých rodin. Děti často končí v otroctví bez možnosti vzdělání, jsou vystaveny tvrdé práci, domácímu a sexuálnímu násilí. Jejich situaci mají zlepšit programy osvěty a spolupráce s komunitami, policií, soudci a státními orgány.

Mezi další příjemce pomoci patří sirotci, jejichž rodiče zemřeli v důsledku nakažení virem HIV. Opuštěné děti podporujeme prostřednictvím místní nevládní organizace Shiny Day Social Services Association. Pomoc je zaměřujeme na praktické vzdělání, které dětem umožní uživit nejen sebe, ale i mladší sourozence.

Chudobu ve městech se snažíme zmírňovat formou podpory ženských samosprávných a svépomocných spolků, které v Etiopii fungují od roku 2002. Jejich zástupkyně jsou aktivní na regionální i státní úrovni a účastní se tvorby národní platformy pro sociální péči. Nesporným přínosem je posilování společenské úrovně spolků, kdy se ženám daří prosazovat vlastní názory na rozvoj života v obci.


Konkrétní pomoc

Evropský komisař pro rozvoj ocenil náš projekt svépomocných skupin v Etiopii

Evropský komisař pro rozvoj ocenil náš..

6. února 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Evropský komisař pro rozvoj ocenil náš projekt svépomocných skupin v Etiopii

Evropský komisař pro rozvoj ocenil náš..

6. února 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRASkutečná pomocFa ReneMinisterstvo zdravotnictví ČR


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/