Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Etiopie Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Etiopie ve zkratce

Hlavní město: Addis Abeba
Rozloha: 1 104 300 km2
Počet obyvatel: 90 870 00 (2011)

Více informací na Wikipedii

Přispějte na školu v Africe!

Až 80 % obyvatel Etiopie žije na venkově, kde jsou odkázáni na vlastní výpěstky. Jejich zemědělská technika i metody jsou však zastaralé, navíc přírodní zdroje v Etiopii byly vyčerpány vlivem prudkého nárůstu populace. Tyto podmínky, které nejsou udržitelné, s sebou přinesly řadu problémů jako vodní a větrnou erozi, vyčerpání půdy, snižování zemědělské produkce a odplavování nejbohatší půdy.

Člověk v tísni se v Etiopii soustředí především na udržitelnou správu přírodních zdrojů a na vzdělávání v oblasti zemědělství. Poskytujeme technickou a odbornou podporu zemědělským vzdělávacím centrům, která zavádějí efektivní zemědělské postupy. Diverzifikace plodin má farmářům přinést nové a odolné druhy, které zajistí obživu pro lidi i pro dobytek po celý rok.

Další projekty pomáhají chudým Etiopanům nalézt alternativní zdroje obživy a rozšířit možnosti jejich příjmu. Člověk v tísni podporuje ženská družstva, rolníky a drobné řemeslníky nejen školeními, ale také materiálně, aby nabyté znalosti mohli rovnou využít.


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Podpora zemědělského poradenství
Zóny Sidama a Gedeo a Woreda Alaba, Region jižních národů, národností a lidu, září 2013 až prosinec 2016

Boj s aktuálním nedostatkem vody a potravin
Region jižních národů (Alaba a Sankura), 2015-2016

Pomoc oblastem zasažených suchem
Region jižních národů (Východní Belassa), 2015–2016

Program pro zlepšení výživy v zónách Sidama a Gedeo (IPIN)
Region jižních národů (Sidama a Gedeo), 2014–2017

Další programy

Člověk v tísni zvyšuje dopad etiopských zemědělských institucí na výživu

Člověk v tísni zvyšuje dopad etiopských..

8. června 2015
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dvanáct farmářských středisek bude pomáhat tisícům etiopských zemědělců

Dvanáct farmářských středisek bude pomáhat..

19. prosince 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Farmářská školící střediska v Etiopii

Farmářská školící střediska v Etiopii

18. prosince 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

V Etiopii jsme navštívili příjemce Skutečného dárku

V Etiopii jsme navštívili příjemce..

12. prosince 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Skutečný dárek - Distribuce koz v Etiopii

Skutečný dárek - Distribuce koz v Etiopii

20. ledna 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

8. srpna 2012
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Člověk v tísni zvyšuje dopad etiopských zemědělských institucí na výživu

Člověk v tísni zvyšuje dopad etiopských..

8. června 2015
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dvanáct farmářských středisek bude pomáhat tisícům etiopských zemědělců

Dvanáct farmářských středisek bude pomáhat..

19. prosince 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V Etiopii jsme navštívili příjemce Skutečného dárku

V Etiopii jsme navštívili příjemce..

12. prosince 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Farmářská školící střediska v Etiopii

Farmářská školící střediska v Etiopii

18. prosince 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

Moringa: Zázračný strom dobývá Etiopii

8. srpna 2012
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomoc ČvT při hladomoru v Somálsku

Pomoc ČvT při hladomoru v Somálsku

8. srpna 2012
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Skutečný dárek - Distribuce koz v Etiopii

Skutečný dárek - Distribuce koz v Etiopii

20. ledna 2013
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRASkutečná pomocSkutečný dárekRescateMinisterstvo zemědělství ČR


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/