Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  DR Kongo  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Dejme právu šanci

Typ: Dobré vládnutí;

Lokalita:

Minova

Kdy:

2015 - 2017

Donoři

U.S. Department of State;

V tomto dvouletém programu při hranicích se severním Kivu si klademe za cíl zvýšit povědomí více než 50 000 lidí o jejich právech, zlepšit jejich přístup k soudnictví (jak fyzicky, tak finančně) a zároveň posunout i kvalitu služeb, jež soudci lidem v Kongu poskytují.

Čtěte více

Boj s akutní dětskou podvýživou

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Shabunda, Uvira

Kdy:

2015 - 2017

Donoři

UNICEF;UNDP;CERF;

Programy v regionu Shabunda, těžko dostupné oblasti konžské buše, se zaměřují na léčbu akutně podvyživených dětí a zlepšení možností léčby školením zdravotního personálu a dopravou nutriční výživy do zdravotních výživových center. To doprovází osvěta v komunitě, zahrnující jak informace o prevenci, tak včasné detekci podvýživy a možností jejího zaléčení. V loňském roce jsme tak např. v Shabundě pomohli 19.287 lidem. Pomoc pokračuje i v roce 2017,  kdy se jí dostane 36 330 lidem. Práci v Shabundě ztěžuje fakt, že se veškerá pomoc včetně léků do oblasti dováží letecky humanitárními lety, následně vozí na motorkách nebo dokonce nosí pěšky do vzdálených vesnic a zdravotních středisek. Navíc v oblasti, bohaté na přírodní zdroje, působí řada rebelských skupin které zhoršují bezpečnost a komplikují práci v terénu.

Čtěte více

Prevence a léčba chronické podvýživy

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Jižní Kivu, Minova

Kdy:

2016 - 2017

Donoři

Skutečná pomoc;Miluše Číhalová, DiS., Ing. Jaroslav Beran;

Hlavním cílem tohoto projektu je snížení podvýživy u dětí mladších pěti let a žen v plodném věku (15 až 49 let) v oblasti Minova. Člověk v tísni zde kombinuje komunitní management akutní podvýživy a prevence s následnou léčbou a zemědělsky orientovanými aktivitami, jako je zahrádkaření, sázení různých kompatibilních plodin, boj se škůdci nebo chov morčat.  Důležitou součástí je také zpestření jídelníčku díky pěstování vlastních plodin, snížení nedostatku potravin a také zlepšení hygienických podmínek v těch nejzranitelnějších domácnostech.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Rozvoj drobných zdrojů obživy

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Jižní Kivu (Kitutu, Mwenga, Katana, Bunyakiri)

Kdy:

2009 - 2012

Donoři

Klub přátel Člověka v tísni;

Člověk v tísni pomohl desítkám žen, které se staly oběťmi sexuálního násilí. Díky tomu, že dostaly hospodářská zvířata nebo malou finanční podporu, si mohli zřídit vlastní drobné podnikání, jako je například prodej smažených ryb na trzích. Tím, že se tyto ženy naučí být soběstačné, získají kromě podpory finanční také pomoc psychickou a sociální. Když ženy přinášejí určitý příjem do domácnosti, posiluje se tak jejich jinak velmi podřízené postavení vůči mužům.

Člověk v tísni podpořil rovněž sirotčinec v městečku Katana, v němž žije přes sto dětí. Díky finanční podpoře české veřejnosti mohl být dostavěn dům na venkově, kde děti bydlí v důstojných podmínkách. Zakoupili jsme také pole na pěstování zeleniny a luštěnin, a domácí zvířata na produkci mléčných výrobků.

Lepší škola pro všechny

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Vzdělávání;

Lokalita:

Jižní Kivu: Kitutu, Mwenga, Kamituga, Kigubule, Kalonge, Bunyakiri

Kdy:

2009 - 2014

Donoři

UN Pooled Fund;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;AECID Spain;

Školení učitelů, stavba nových škol, nové školní pomůcky pro výuku a práce s komunitou v otázkách základního vzdělání – to vše přispívá ke zkvalitnění výuky na základních školách a zvyšování školní docházky. Vzdělaní mladí lidé jsou klíčem k rozvoji země, a proto se Člověk v tísni snaží zlepšovat přístup konžských dětí ke kvalitnějšímu vzdělání.

Při stavbě škol uplatňujeme komunitní přístup. Nové školní budovy stavíme společně s místní komunitou, jež dodává například cihly, pracovní sílu či připravuje terén. Škola je pak dlouhodobě odpovědněji spravována a rodiče jsou více motivováni podporovat školní docházku svých děti. Mezi průřezové aktivity všech našich projektů, přispívajících k lepší vzdělanosti mladých lidí, patří také osvětové kampaně mezi rodiči o důležitosti vzdělání dětí, školení učitelů a distribuce školních pomůcek.

Čtěte více

Obnovení zdravotní péče na venkově

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Jižní Kivu: Mwenga, Kitutu, Bunyakiri, Lulingu, Kalonge, Kaniola, Minova

Kdy:

2009 - 2015

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;UN Pooled Fund;Skutečný dárek;Klub přátel Člověka v tísni;ECHO;

Člověk v tísni působí v několika odlehlých a nestabilních regionech Jižního Kivu, kde se snaží posílit zdravotní infrastrukturu a zpřístupnit základní zdravotní péči vnitřním uprchlíkům a nejpotřebnějším občanům.

Součástí programů Člověka v tísni je školení personálu, rekonstrukce lékařských center nebo stavba nových středisek, dodávky potřebných léků, zdravotnického materiálu a základního vybavení včetně hygienických balíčků. Vybraným střediskům je rovněž na základě měsíčního hodnocení, které odráží kvalitu poskytnuté péče, čistotu prostor, přítomnost personálu apod., poskytována finanční podpora na bezplatnou léčbu vnitřních uprchlíků a dalších zranitelných skupin. Zaměřujeme se také na osvětu v oblasti správné hygieny a stravovacích návyků, což je nezbytné pro postupné zlepšení zdravotního stavu místního obyvatelstva.

Čtěte více

Přístup k pitné vodě

Typ: Humanitární pomoc a obnova; Voda a hygiena;

Lokalita:

Jižní Kivu: Bunyakiri, Lulingu, Kitutu

Kdy:

2009 - 2015

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;AECID Spain;UN Pooled Fund;

Teplé a vlhké oblasti deštných pralesů východního Konga nabízejí hojnost zdrojů pitné vody. Je však velice obtížné zajistit její dodávku lidem, žijícím ve vesnicích, které jsou často roztroušené po svazích divoké konžské krajiny bez propojení sjízdnými cestami. Programy Člověka v tísni spočívají v identifikaci vodních pramenů a zdrojů pitné vody, jejich zachycení a svedení až do vesnic, kde mohou místní lidé nezávadnou vodu bezpečně odebírat.

Čtěte více


Sdílejte nás:
„Díky zeleninové zahrádce dokážu vypěstovat dost jídla, abych se postarala o svojí rodinu,“ říká Immaculée z DRC

„Díky zeleninové zahrádce dokážu..

1. března 2017
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Podpora zemědělství v DR Kongo

Podpora zemědělství v DR Kongo

20. února 2017
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro svých osm dětí, říká Byenda z DR Kongo

Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro..

20. února 2017
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Rozhovor s vedoucí mise v DR Kongo Karolínou Šklebenou

Rozhovor s vedoucí mise v DR Kongo..

16. srpna 2016
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomáháme v konžské provincii Jižní Kivu

Pomáháme v konžské provincii Jižní Kivu

26. července 2016
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak v DR Kongo bojujeme s podvýživou

Jak v DR Kongo bojujeme s podvýživou

19. listopadu 2015
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

„Díky zeleninové zahrádce dokážu vypěstovat dost jídla, abych se postarala o svojí rodinu,“ říká Immaculée z DRC

„Díky zeleninové zahrádce dokážu..

1. března 2017
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro svých osm dětí, říká Byenda z DR Kongo

Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro..

20. února 2017
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Rozhovor s vedoucí mise v DR Kongo Karolínou Šklebenou

Rozhovor s vedoucí mise v DR Kongo..

16. srpna 2016
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Pomáháme v konžské provincii Jižní Kivu

Pomáháme v konžské provincii Jižní Kivu

26. července 2016
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V roce 2014 se 329 humanitárních pracovníků stalo obětí útoků, letos mířily i na pracovníky Člověka v tísni

V roce 2014 se 329 humanitárních..

14. srpna 2015
Afghánistán; DR Kongo; Irák; Jižní Súdán; Nepál; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Přes tři tisíce konžských dětí a matek se díky Člověku v tísni vyléčilo z podvýživy

Přes tři tisíce konžských dětí a matek se..

8. června 2015
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek

Podpora zemědělství v DR Kongo

Podpora zemědělství v DR Kongo

20. února 2017
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Jak v DR Kongo bojujeme s podvýživou

Jak v DR Kongo bojujeme s podvýživou

19. listopadu 2015
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Jak se staví studna v konžské džungli

Jak se staví studna v konžské džungli

5. října 2015
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

V Kongu jsme otevřeli zdravotnická střediska a porodnici pro 28 tisíc lidí

V Kongu jsme otevřeli zdravotnická..

16. října 2014
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Příběh stavby školy v DR Kongo

Příběh stavby školy v DR Kongo

9. dubna 2014
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Úsměvy 2013

Úsměvy 2013

19. prosince 2013
Afghánistán; Česká republika; DR Kongo; Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Lidská práva; Sociální práce;

Galerie

Člověk v tísni pomáhá konžskému zdravotnictví

Člověk v tísni pomáhá konžskému zdravotnictví

5. dubna 2013
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Skutečný dárek - předávání koz ženám v Kongu

Skutečný dárek - předávání koz ženám v Kongu

10. února 2013
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Voda pro mír I. - Vodní projekty Člověka v tísni v Kongu

Voda pro mír I. - Vodní projekty Člověka v..

9. února 2013
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Pomozte Kongu

Pomozte Kongu

8. února 2013
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Voda pro mír II. - Vodní projekty Člověka v tísni v Kongu

Voda pro mír II. - Vodní projekty Člověka..

8. února 2013
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Skutečný dárek - Sešity a tužky pro 10 dětí

Skutečný dárek - Sešity a tužky pro 10 dětí

8. února 2013
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/