Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Česká republika

Česká republika

Česká republika ve zkratce

Hlavní město: Praha
Rozloha: 78 867 km²
Počet obyvatel: 10 505 445

Více informací na Wikipedii

Jak pomáháme

Člověk v tísni pracuje na poli humanitární a rozvojové spolupráce nejen v zahraničí, ale také v České republice. Mezi humanitární programy realizované v ČR patří projekty pomoci a obnovy po povodních v roce 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, kdy Člověk v tísni pomohl tisícům jednotlivců a desítkám institucí.

Dlouhodobě se zaměřujeme na zvyšování informovanosti české společnosti o rozvojové spolupráci. Naším cílem je posílit zájem o danou problematiku a přispět k tomu, aby byla Česká republika vnímána jako vyspělá dárcovská země, jež je připravena pomáhat rozvojovým zemím a efektivně s nimi spolupracovat.

V současnosti pořádáme sérii protipovodňových přednášek. Jejich cílem je zvýšit v obcích, které se nacházejí záplavových územích, povědomí o rizicích povodní a jejich zvládání. Do poloviny roku 2016 proběhne série besed, kterých se kromě občanů zúčastní také zástupci místních samospráv, hasiči a pracovníci neziskové organizace Člověk v tísni, kteří se podíleli na odstraňování následků minulých povodní. Tiskovou zprávu k protipovodňovým přednáškám najdete zde. V rámci projektu též je distribuována publikace „Žijeme v záplavovém území“ (pdf verze: viz infobox).

Člověk v tísni pomohl už při šesti povodních v ČR

Člověk v tísní při letošních povodních využil zkušenosti z předchozích záplav v roce 1997, 2002, 2006, 2009 a 2010. O pomoci při předchozích povodních si můžete více přečíst tady:

Povodně 2002

Na účtu sbírky SOS povodně se díky 45 tisícům přímých dárců, 153 tisícům volajících na Žlutou linku Českého Telecomu, 448 tisícům odeslaných SMS zpráv, příspěvkům na konto sbírky a materiálním darům sešlo 276 395 521 korun. Postiženým 3 247 rodinám a jednotlivcům jsme rozdělili 156 655 226 korun shromážděných především z příspěvků individuálních dárců. Příspěvky se pohybovaly od 10 do 350 tisíc, pouze ve čtyřech případech jsme přidělili vyšší částku.

Závěrečnou zprávu čtěte zde

Povodně 2009

V roce 2009 jsme shromáždili na pomoc bezmála 70 miliónů korun, na které přispělo téměř 28 tisíc dárců. Další lidé zaslali 600 319 dárcovských SMS zpráv. Z výtěžku sbírky pomohl Člověk v tísni 1178 domácnostem v 62 obcích. V rámci materiální pomoci pak poskytnul například 1150 balení dezinfekčních prostředků, 3650 kusů nářadí, 2900 kusů ochranných pomůcek či 2000 balení repelentů.

Závěrečnou zprávu čtěte zde

Povodně 2010

Při posledních povodních před třemi lety pomáhal ve 115 obcích a 1049 domácnostem poskytl finanční příspěvek v rozmezí 5 až 200 tisíc korun. Obětem povodní dárci přispěli více než 50 milionů korun a v obcích pomáhalo 170 dobrovolníků Člověka v tísni.

Závěrečnou zprávu čtěte zde


Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hrad

7. srpna 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Kdo se učí nezlobí!

Kdo se učí nezlobí!

1. srpna 2017
Česká republika;
Chomutov
Sociální práce;

Článek

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hrad

7. srpna 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Kdo se učí nezlobí!

Kdo se učí nezlobí!

1. srpna 2017
Česká republika;
Chomutov
Sociální práce;

Článek

Pražské oslavy konce školního roku

Pražské oslavy konce školního roku

21. července 2015
Česká republika;
Sociální práce;

Galerie
Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i Moldavska na festivalu Jeden svět

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i..

12. března 2014
Arménie; Česká republika; Gruzie; Irák; Moldavsko; Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Úsměvy 2013

Úsměvy 2013

19. prosince 2013
Afghánistán; Česká republika; DR Kongo; Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Lidská práva; Sociální práce;

Galerie

Pomoc ČvT po povodních

Pomoc ČvT po povodních

18. září 2013
Česká republika;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Kampaň Proti ztrátě paměti - Praha 27. 6. 2013

Kampaň Proti ztrátě paměti - Praha 27. 6...

28. června 2013
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Galerie
Podívejte se, jak rozvážíme humanitární pomoc

Podívejte se, jak rozvážíme humanitární pomoc

8. června 2013
Česká republika;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Slavnostní vyhlášení ceny Gratias Tibi

Slavnostní vyhlášení ceny Gratias Tibi

11. června 2014
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Video
SOS Povodně 2013

SOS Povodně 2013

5. června 2013
Česká republika;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Od: 28.02.2017 17:30
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Kalendář
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/