Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Bosna a Herc. ve zkratce

Hlavní město: Sarajevo
Rozloha: 51 209 km2
Počet obyvatel: 3 842 566

Více informací na Wikipedii

Poválečná Bosna a Hercegovina se potýká s řadou sociálních i ekonomických problému. Jeden z největších problémů této země je složitý, nepřehledný a roztříštěný politický systém. Země zůstává hluboce rozdělena do dvou politických entit - Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské a jednoho samosprávného Okresu Brčko. Rozhádané politické elity často paralyzují jakákoli společná rozhodnutí, která by mohla zemi posunout vpřed a která jsou nezbytná pro vstup do Evropské unie nebo jiných struktur. Ačkoliv přes 50 % HDP země jde do veřejného sektoru, rozsáhlý a komplikovaný státní aparát jen stěží vykonává základní správní funkce a země není schopna efektivně naplňovat potřeby svých občanů (podle údajů z roku 2011 žilo zhruba 17 % obyvatel pod hranicí chudoby). Místní obyvatele trápí všudypřítomná korupce a především vysoká nezaměstnanost, která mezi mladými lidmi dosahuje až ke hranici 57 %.

Bosna a Hercegovina byla jednou z prvních zemí, ve které začal Člověk v tísni působit. Válka, která vypukla v roce 1992, byla první stěžejní zkušeností právě vznikající organizace a její humanitární sekce. Vysílání humanitárních pracovníků do terénu a snaha o pomoci lidem ve válečných podmínkách se, vzhledem k téměř čtyřletému trvání války, stala prvním dlouhodobým a velmi náročným projektem Člověka v tísni.

V rámci humanitární pomoci se Člověk v tísni podílel i na pomoci po povodních v roce 2014. Záplavy v Bosně a Hercegovině i Srbsku si vyžádaly několik desítek životů a také materiální ztráty. Člověk v tísni na místo vyslal zkušené koordinátory, založil sbírkové konto a distribuoval materiální pomoc lidem s postižením. Vybraní specialisté také na místě poskytovali konzultace zasaženým rodinám, jak se vypořádat s následky ničivé povodně.

V současné době se Člověk v tísni v Bosně a Hercegovině věnuje rozvojové spolupráci v sociální oblasti, a to zejména s důrazem na poskytování služeb pro osoby s mentálním postižením.

 

Podpora začleňování osob s postižením do společnosti

Základním problémem v přístupu k osobám s postižením v Bosně a Hercegovině je převládající důraz na segregaci a umisťování do ústavů bez osobního přístupu a adekvátní individuální péče. Při přijetí do ústavu jsou navíc klienti často zbavováni svéprávnosti a možnosti rozhodovat sami o svém životě. Lidem s postižním tak není umožněno začlenit se do společnosti a většinová společnost vůči nim trpí značnými předsudky.

Člověk v tísni se třemi vybranými místními nevládními organizacemi (SUMERO v Sarajevu, Sunce v Mostaru a Zajedno v Banja Luce) usiluje o změnu tohoto systému směrem k tzv. deinstitucionalizaci a o osvětu, která by pomohla veřejnosti překonat zažité předsudky. V rámci společného projektu zprostředkovává Člověk v tísni zejména přenos českého know-how a příkladů dobré praxe v této oblasti. Jedním z hlavních cílů je pomoci klientům odstěhovat se z ústavů do chráněného (komunitního) bydlení, které jim zajistí důstojnější sociální podmínky a které zvyšuje možnost jejich seberealizace.

Do konce roku 2017 tak bude aspoň 15 klientů využívajících služby zapojených organizací žít v chráněném bydlení. Od roku 2018 to bude 30 klientů využívajících služby zapojených nevládních organizací. Vybraným klientům bude také nabídnuta možnost zvýšit si profesní kvalifikaci, získat nové pracovní zkušenosti a uplatnit je na trhu práce.

Donor: ČRA


V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou..

22. srpna 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli 2500 rodinám

Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli..

22. července 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Galerie

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni vyšle povodňový tým do Bosny a Hercegoviny i Srbska, pro vyplavené zároveň překládá povodňovou příručku

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do..

20. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

19. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou..

22. srpna 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli 2500 rodinám

Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli..

22. července 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do Bosny a Hercegoviny i Srbska, pro vyplavené zároveň překládá povodňovou příručku

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do..

20. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Vyhlásili jsme povodňovou sbírku pro Bosnu a Hercegovinu i Srbsko a na pomoc uvolnili milion korun

Vyhlásili jsme povodňovou sbírku pro Bosnu..

17. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Galerie
Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

19. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRA

Hlavní partner

SUMERO


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz