Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Barma/Myanmar  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Záchranná síť pro děti v Barmě

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

30 okresů v oblastech Mandalay a Sagaing a v Šanském státě

Kdy:

2015 - 2017

Donoři

Evropská komise;

Partneři

Monastic Education Development Group/Phaung Daw Oo Monastic Education School (MEDG/PDO);

Začátkem roku 2015 Člověk v tísni zahájil projekt záchranné sítě pro děti v Barmě, který je z větší části financován Evropskou Unií a jehož cílem je adresně řešit případy násilí páchaného na dětech v oblasti Mandalaj, oblasti Sakain a v Šanském státě. Člověk v tísni se snaží spolu se svým místním partnerem Monastic Education Development Group (MEDG/PDO) zvyšovat povědomí a realizovat školení v oblasti ochrany dětí pro zaměstnance klášterních škol, rodiče a členy komunit stejně jako pro místní autority na obecní úrovni. Vytvoření mechanismů pro ochranu dětí na komunitní úrovní a též na úrovni škol, je další částí projektu, jehož cílem je mimo jiné poskytnout podporu komunitám při ohlašování, předání a řešení případů týrání a zneužívání dětí.

Program sociální soudržnosti

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Monský, Kajinský a Rakhinský stát

Kdy:

2015-2017

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Evropská komise;US Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor ;

„Mettá“ (nepodmíněná a nesobecká milující laskavost ke všem bytostem bez rozdílu) a „Karuná“ (soucit ke všem bytostem bez rozdílu) jsou považovány za dvě nejdůležitější hodnoty v barmské společnosti. Avšak po 60 letech izolace a konfliktů v zemi, které vedly k nárůstu strachu a úzkosti ve společnosti, je těmito základními hodnotami otřásáno. Otevření se světu vyvolalo pocity zmatení a ohrožení identity, které vedlo k násilným konfliktům v některých oblastech Barmy.

Program sociální soudržnosti odstartoval začátkem roku 2015 a usiluje o řešení etnicko-náboženských konfliktů mezi komunitami v přímé spolupráci s komunitami, komunitními vůdci a organizacemi občanské společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí a sdílení dovedností, které přispívají k harmonickému soužití (např. zvládání stresu a vzteku, nenásilná komunikace, kritické myšlení apod.) a vytváření příležitostí vedoucích ke vzájemnému sdílení za účelem zvýšení důvěry a odbourání strachu a stereotypů.

Čtěte více

Podpora občanské společnosti

Typ: Občanská společnost a dobré vládnutí;

Lokalita:

Šanský stát, Monský stát, Kajinský stát a Mandalaj

Kdy:

Od roku 2012

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Klub přátel Člověka v tísni;Open Society Foundations;Evropská komise;

V listopadu 2015 se v Barmě po desetiletích nadvlády vojenské junty uskutečnily první demokratické volby, ve kterých získala největší opoziční strana 80% hlasů. Přestože opozice slaví úspěch, barmskou občanskou společnost čeká řada nelehkých úkolů, které by měly směřovat k naplnění demokratických hodnot a celkovému rozvoji země.  Přes řadu dosavadních liberálních reforem bude pro budoucí vývoj v zemi klíčové následující období a zejména aktivní zapojení občanského sektoru do rozhodování o věcech veřejných a prosazování lidskoprávních norem.

Barma je jednou ze zemí s největším počtem místních dobrovolných sdružení, které jsou aktivní v nejrůznějších oblastech veřejného života od zdravotní a sociální péče po obhajobu lidských práv. Tyto organizace často suplují nefungující služby státu a dohlížejí na dodržování lidských práv.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Cyklon Nargis

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

celá země

Kdy:

2008

Cyklon, který postihl Barmu v květnu roku 2008, připravil o život více než 140 tisíc lidí (podle údajů BBC). Další statisíce se rázem ocitly bez střechy nad hlavou, živobytí a bez přístupu k základním životním potřebám. Celkem bylo postiženo až 2,5 milionu lidí (podle údajů Oxfam). Okamžitou humanitární pomoc ze zahraničí ztížila reakce vládnoucího režimu, který v prvních dnech po katastrofě odmítal vpustit mezinárodní pracovníky do země.

Člověk v tísni zasáhl bezprostředně týden po cyklonu; prvotní humanitární aktivity hradil z vlastních prostředků. V první fázi se soustředil na poskytnutí akutní humanitární pomoci - prostřednictvím místních partnerů rozděloval jídlo, vodu, purifikační tablety, oblečení a plachtovinu na provizorní přístřešky či sběr dešťové vody. Následně se zaměřil na obnovu zdrojů obživy rybářů, rolníků a drobných živnostníků; obyvatelům venkovských oblastí v postižených regionech poskytoval rekvalifikační kurzy a distribuoval lodě, sítě a hospodářská zvířata. Také s pomocí místních partnerů rekonstruoval zdroje pitné vody, obydlí a základní infrastrukturu - přístavní mola, mosty, cesty a školy.

Souběžně s rekonstrukcí probíhal program psychosociální podpory, která v oblastech po katastrofách často chybí, přestože její včasné poskytnutí je klíčové pro předejití vzniku traumat a dlouhodobých psychických poruch.

Humanitární pomoc v Rakhinském státě

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Rakhinský stát

Kdy:

2015 - 2016

Donoři

Klub přátel Člověka v tísni;

V roce 2015 postihl cyklon Komen 12 ze 14 států Barmy a ohrozil více než 1,6 milionu obyvatel a 330 000 rodin muselo dočasně opustit své domovy. Nejvýrazněji byl postižen Rakhinský stát, který je nejméně rozvinutou částí Barmy a kromě chudoby, nízké úrovně školství a nedostupnosti kvalitních zdravotních služeb zde v uplynulých letech došlo také k sérii etnických nepokojů, které vyhnaly z domovů zhruba 75 000 lidí.

Čtěte více

Zdravotní přeshraniční pomoc

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Severovýchod země

Kdy:

Od roku 2010

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Klub přátel Člověka v tísni;

V rozsáhlých oblastech severovýchodního barmského pohraničí, které se potýkají kromě občanské války i s malárií a podvýživou, prakticky neexistuje systém státní zdravotní péče. Jedinými poskytovateli zdravotní pomoci jsou barmské komunitní organizace, často koordinované z exilu v Thajsku. Některé z těchto organizací se snaží budovat stacionární kliniky na území Barmy, jiné pomáhají v oblastech, kde z bezpečnostních důvodů tímto způsobem působit nelze; lékařskou péči tedy poskytují prostřednictvím mobilních zdravotních týmů.

Člověk v tísni v letech 2010 až 2012 spolupracoval s několika organizacemi poskytujícími zdravotní pomoc přibližně 80 000 obyvatelům států Kačjin a Šan na východě Barmy, kteří jsou neustále ohroženi nestabilní situací v regionu. Mimo to Člověk v tísni podporoval i stacionární kliniky ve stabilizovaných oblastech - několika desítkám z nich poskytnul zdravotnický materiál, léky (především antimalarika), potravinovou pomoc a výživové doplňky pro těhotné ženy.
Spolu s místní partnerskou organizací také v roce 2010 vybudoval zdravotní kliniku ve státě Šan, která slouží především vnitřně vysídleným v uprchlickém táboře. Tyto projekty byly financovány zejména Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Klubem přátel Člověka v tísni, Ambasádou ČR v Thajsku a dary soukromých dárců.

Čtěte více

Podpora vnitřních uprchlíků

Typ: Humanitární pomoc a obnova;

Lokalita:

Východ země

Kdy:

Od roku 2011

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Klub přátel Člověka v tísni;

Boje v etnických oblatech v Kačinském státě, které doutnají již několik desítek let, se znovu rozhořely v červnu 2011. Kromě stovek mrtvých na obou stranách občanská válka způsobila i vysídlení dalších 50 tisíc Kačjinů, kteří žijí u hranic s Čínou.  Zatímco někteří uprchli do oblastí za čínskou stranou hranice, jiní se drží blíž svých zničených domovů či skončili v přeplněných uprchlických táborech v Barmě. Tito lidé kromě domova ztratili i možnost obživy a budoucnost dětí (kterých je mezi vysídlenci 40%), je ohrožena i nemožností pokračovat ve školní docházce.

Čtěte více

Podpora školství v Karenském státě

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Východ země

Kdy:

Od roku 2012

Donoři

Ministerstvo zahraničí ČR;Skutečná pomoc;

Karenský stát při hranicích s Thajskem je jedním z barmských regionů, který v posledních desetiletích nejvíce trpěl občanskou válkou mezi vládními jednotkami a Karenskou buddhistickou armádou. Více než 36 000 obyvatel bylo vyhnáno ze svých domovů (internal-displacement.org), chybí potřebná infrastruktura a nefunguje systematické poskytování služeb, jakými jsou zdravotní péče a školství.

 

Čtěte více


Sdílejte nás:
“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“ říká zástupkyně skupiny pro ochranu barmských dětí

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí..

10. února 2017
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Kulturní grant v Barmě

Kulturní grant v Barmě

21. prosince 2016
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Světlo dokáže schovat stín. Díky kulturním grantům v Barmě otevíráme náboženský dialog

Světlo dokáže schovat stín. Díky kulturním..

21. prosince 2016
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni podporuje klášterní školy v Myanmaru

Člověk v tísni podporuje klášterní školy v..

19. listopadu 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Povodně v Myanmaru

Povodně v Myanmaru

12. srpna 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Povodně v Myanmaru zasáhly 1100000 lidí. Člověk v tísni uvolnil milion korun na nákup jídla, vody nebo hygienických pomůcek

Povodně v Myanmaru zasáhly 1100000 lidí...

12. srpna 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“ říká zástupkyně skupiny pro ochranu barmských dětí

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí..

10. února 2017
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Světlo dokáže schovat stín. Díky kulturním grantům v Barmě otevíráme náboženský dialog

Světlo dokáže schovat stín. Díky kulturním..

21. prosince 2016
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Povodně v Myanmaru zasáhly 1100000 lidí. Člověk v tísni uvolnil milion korun na nákup jídla, vody nebo hygienických pomůcek

Povodně v Myanmaru zasáhly 1100000 lidí...

12. srpna 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek

Ten neustálý adrenalin mě na práci v Barmě baví nejvíc, říká Tereza Grünvaldová

Ten neustálý adrenalin mě na práci v Barmě..

22. března 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc; Lidská práva;

Článek
Podporujeme mírový pochod barmských studentů za lepší zákon o národním vzdělávání

Podporujeme mírový pochod barmských..

27. února 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc; Lidská práva;

Článek
„Přestala jsem muslimy nenávidět,“ říká barmská buddhistka

„Přestala jsem muslimy nenávidět,“ říká..

6. prosince 2014
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kulturní grant v Barmě

Kulturní grant v Barmě

21. prosince 2016
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Člověk v tísni podporuje klášterní školy v Myanmaru

Člověk v tísni podporuje klášterní školy v..

19. listopadu 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Povodně v Myanmaru

Povodně v Myanmaru

12. srpna 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Tereza Grünvaldová

Tereza Grünvaldová

15. března 2015
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc; Lidská práva;

Galerie
Pomoc ČvT v barmských uprchlických táborech

Pomoc ČvT v barmských uprchlických táborech

25. března 2014
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Barma: Léky uprchlíkům nosí zdravotníci v batozích na zádech

Barma: Léky uprchlíkům nosí zdravotníci v..

8. srpna 2012
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php