Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Arménie Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Arménie ve zkratce

Hlavní město: Jerevan
Rozloha: 29 800 km2
Počet obyvatel: 3 017 000 (2014)

Více informací na Wikipedii

Mezi nejvážnější problémy dnešní Arménie patří migrace. K nárůstu migračních toků došlo především po zemětřesení v roce 1988, po rozpadu SSSR a v souvislosti s válkou v Náhorním Karabachu. Mezi roky 1988 a 2001 opustilo zemi kolem 1,1 miliónu obyvatel, což tvoří asi třetinu celkové populace země.

V současnosti odchází do zahraničí mezi 15 a 16 tisíci obyvatel ročně, přičemž tento údaj odpovídá 0,5 % celkové populace. Hlavním důvodem migrace je kromě korupce a porušování lidských práv především nezaměstnanost, aktuálně dosahující 27,5 % ekonomicky aktivních obyvatel. Proto se Člověk v tísni zaměřuje na vytváření nových pracovních míst, která zvyšují šanci místních obyvatel na zaměstnání doma ve vlasti. Organizace se tak snaží nejen odradit další osoby od emigrace, ale také motivovat Armény žijící v zahraničí k návratu domů.

Naše aktivity se soustředí na podporu drobného podnikání. Zahrnují nejen rekvalifikační kurzy a školení, ale následně i poskytování malých grantů, které lidem umožní zahájit vlastní podnikatelskou činnost.


Konkrétní pomoc

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/