Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Angola Vzdělávání

Vzdělávání

Angola ve zkratce

Hlavní město: Luanda
Rozloha: 1 246 700 km2
Počet obyvatel: 12 127 071 (2006, střední stav)

Více informací na Wikipedii.

Především vesnické oblasti Angoly dosud trpí nedostatkem škol a učebních pomůcek. Žáci docházejí z míst vzdálených více než 10 km a denně se ve škole učí ve dvou až třech směnách. Většina učitelů je jen o málo vzdělanějších než samotné děti. Není výjimkou, že ještě ani žáci 4. třídy neumějí číst, natož aby chápali význam textu. Více než polovina dospělých Angolanů je negramotná.

Člověk v tísni se proto zaměřuje na zvyšování dostupnosti a kvality základního vzdělávání ve venkovských oblastech. V provincii Bié postavil již 13 škol, jejichž budovy mají kromě tříd i knihovny a prostory pro ubytování učitelů. U čtyř fungují i pedagogická centra sloužící k doškolování učitelů.

Další semináře pak věnujeme především samotným moderním vyučovacím metodám. Zároveň ve spolupráci s angolským ministerstvem školství vytváříme nové manuály a metodiky pro vesnické učitele, stejně jako regionální vzdělávací politiky.

Zhruba tisícovka dospělých negramotných obyvatel provincie Bié se díky alfabetizačním kurzům naučila číst, psát, počítat a základům portugalštiny - úředního jazyka. Většinu absolventů tvoří ženy, které se v hodinách také dozvěděly, jak předcházet nemocem, jak připravovat nutričně vyvážená jídla a další praktické informace, které uplatňují v každodenním životě.


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Zlepšování vyučovacích metod
Provinci Bié a Huambo, 2010 – 2014

Další programy

Ženy jsou nadějí Afriky, ale je to dlouhá cesta, říká koordinátorka ČvT

Ženy jsou nadějí Afriky, ale je to dlouhá..

14. září 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Angola: Podpora vzdělávání

Angola: Podpora vzdělávání

8. srpna 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Angola: Voda, hygiena a odpadové hospodářství

Angola: Voda, hygiena a odpadové hospodářství

8. srpna 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Otevření pedagogických center v Angole

Otevření pedagogických center v Angole

8. srpna 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc; Vzdělání a osvěta;

Galerie
Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři pedagogická centra

Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři..

14. června 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Ženy jsou nadějí Afriky, ale je to dlouhá cesta, říká koordinátorka ČvT

Ženy jsou nadějí Afriky, ale je to dlouhá..

14. září 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři pedagogická centra

Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři..

14. června 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Angola: Voda, hygiena a odpadové hospodářství

Angola: Voda, hygiena a odpadové hospodářství

8. srpna 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Angola: Podpora vzdělávání

Angola: Podpora vzdělávání

8. srpna 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Otevření pedagogických center v Angole

Otevření pedagogických center v Angole

8. srpna 2012
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc; Vzdělání a osvěta;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/