Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Angola  Programy

Všechny programy

Probíhající pomoc

Školení farmářů a rozvoj trhu se zemědělskými produkty

Typ: Obživa a zajištění potravy;

Lokalita:

Provincie Bié

Kdy:

2007 – 2014

Donoři

Skutečná pomoc;Skutečný dárek;AECID Spain;Ministerstvo zemědělství ČR;

Partneři

Caritas Angola;

Zemědělskými kurzy Agrárního centra úspěšně prošlo 800 farmářů, kteří si své vlastní hospodářství rozšířili a obohatili díky poskytnutým drobným grantům. Během školení se naučili základní zemědělské techniky jako střídání plodin, hnojení nebo prevenci škůdců a pěstování pro ně nových plodin. Naučili se chovat drůbež či dobytek a předcházet nemocem zvířat. Díky kurzům se pak počet jimi pěstovaných plodin zvětšil dvoj- až trojnásobně. Jejich rodiny i komunity mají přístup k nutričně bohatší stravě včetně bílkovin a zvýšil se tak i jejich finanční příjem a zdraví celé rodiny.

Čtěte více

Hygienická osvěta ve venkovských oblastech

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Provincie Bié

Kdy:

2009 – 2014

Donoři

ČRA;Skutečný dárek;AECID Spain;UNICEF;Embassy of Japan in Angola;

Mezi nejčastější onemocnění v Angole patří ta, jejichž riziko lze výrazně snížit praktikováním základních hygienických návyků a zlepšením přístupu k pitné vodě. Člověk v tísni proto školí obyvatele stovek vesnic, zdravotní dobrovolníky, učitele a žáky v pěti regionech provincie Bié v základní hygieně.

Čtěte více

Zlepšování vyučovacích metod

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Provinci Bié a Huambo

Kdy:

2010 – 2014

Donoři

Skutečná pomoc;

Ve speciálních kurzech moderních metod výuky se Člověk v tísni zaměřuje především na změnu přístupu mezi učitelem a žáky a na participativní metodiky a techniky. Kurzisté se učí o tom, jak namísto diktování a psaní na tabuli motivovat děti k samostatné práci, myšlení a rozvoji jejich dovedností včetně čtenářské gramotnosti. Během vlastních hodin si pak s třídou zkoušejí práci ve skupinách, výuku formou her, práci s encyklopediemi a dalšími zdroji informací. Kromě toho je náplní kurzů i metodika přípravy vyučovacích hodin, hodnocení žáků a pro ředitele jsou připravována školení o vedení a administraci školy.

Čtěte více

Boj s dětskou podvýživou

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Provincie Bié

Kdy:

2012 – 2014

Donoři

UNICEF;ECHO;World Vision;Skutečná pomoc;Skutečný dárek;

V pěti okresech provincie Bié koordinoval Člověk v tísni komunitní program proti podvýživě. Ve vesnicích jsme vyškolili 560 komunitních zdravotních dobrovolníků v antropologickém měření, identifikaci podvýživy a v základech její léčby. Vyšetřili jsme tak téměř 300 000 dětí a více než 40 000 podvyživených vyléčili díky poskytováníspecielní proteinové výživy. V týdenních až čtrnáctidenních intervalech jsme sledovali jejich stav av případě zdravotních komplikací nebo trvale se nelepšícího stavu dítěte rodiče nabádali k návštěvě zdravotního střediska, i když je vzdálené několik dní pěší cesty.

Čtěte více

Podpora komunitních inciativ v boji proti násilí na ženách a za jejich ekonomickou nezávislost

Typ: Zdraví a soc. služby;

Lokalita:

Provincie Bié

Kdy:

2013 - 2015

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Evropská komise;

Ekonomická závislost a neznalost základních práv a svobod patří mezi hlavní příčiny velké míry násilí na ženách v Angole, kde po občanské válce často zůstalo více žen závislých na jednom muži. Proto se v Angole zaměřujeme na osvětu o domácím násilí a násilí na ženách obecně, o legislativě a dostupných službách pro takto ohrožené ženy.

Čtěte více


Realizovaná pomoc programy které jsme úspěšně dokončili

Stavba škol a vzdělávání učitelů

Typ: Vzdělávání;

Lokalita:

Provincie Bié

Kdy:

2006 - 2012

Donoři

ČRA;Skutečná pomoc;Concern Worldwide;UNICEF;

Celkem 13 nových škol poskytuje vzdělání třem tisícům dětí, které sem docházejí na dopolední, odpolední a někdy i večerní výuku. Kapacita škol je totiž ve vesnických oblastech obrovsky přetížená či v okolí jiné školy ani neexistují. Školy jsou vybavené knihovnou a základními pomůckami. Učitelům, kteří jsou často ze vzdálenějších vesnic či měst, jde zde poskytnuto ubytování. U čtyř hlavních oblastních škol Člověk v tísni postavil a zařídil také pedagogická centra, která slouží především vzdělávání učitelů.

Stavby se účastnili i samotní obyvatelé vesnic jako pomocní dělníci. Ti nejzručnější si osvojili svářečské, zámečnické či pokrývačské dovednosti, které dodnes uplatňují ve vlastních malých stavebních firmách, které si díky tomu mohli založit.

Díky dálkovým kurzům si všichni učitelé ve vesnických oblastech regionu Cuemba doplňují alespoň základní vzdělání a pedagogické minimum. Všichni studují při zaměstnání, docházejí na víkendové semináře a praktikují nově nabyté znalosti během týdne ve školách. Každý z nich studuje podle vlastního tempa a potřeb. Díky prvnímu cyklu kurzu všichni dosáhnou alespoň 6. třídy základní školy, ve druhém pak 9. třídy a minimálního pedagogického vzdělání. Každý z cyklů je zakončen písemnými a praktickými zkouškami.

Stavba studen a odpadové hospodářství

Typ: Voda a hygiena;

Lokalita:

Provincie Bié

Kdy:

2009 – 2011

Donoři

ČRA;AECID Spain;Embassy of Japan in Angola;

V regionu Andulo v provincii Bié postavil Člověk v tísni pět studen, na jejichž budování se podíleli obyvatelé samotných vesnic. Organizace se zaměřuje i na opravy stávajících vodních zdrojů a především se snaží, aby jejich správu vykonávali místní obyvatelé a vodohospodářské úřady formou správních výborů. V komunitách je zaváděn správní systém, kdy  obyvatelé přispívají do fondu oprav z poplatků za využívání studen. Osvětové aktivity mají za cíl motivovat lidi k používání pitné vody, byť je za poplatek.

Člověk v tísni podporuje také rozšíření trhu s náhradními díly ke studnám a s dalšími hygienickými pomůckami. Snaží se propojovat vzájemnou nabídku a poptávku obyvatel a místních úřadů na jedné straně a malo- i velkoobchodů na straně druhé. Vedle toho organizace vyvíjí inovativní design ručních pump, které je možné postavit z levných a lokálně dostupných materiálů a součástek.

Ve spolupráci s obyvateli a samosprávou městečka Cuemba Člověk v tísni vybudoval ekologickou skládku a sběrná místa komunálního odpadu. Zároveň vyškolil místní odpadohospodářskou firmu ve správě celého systému i v nakládání s nebezpečným odpadem. Obyvatelé, žáci a farmáři si osvojili způsoby, jak druhotně zpracovat odpad a kompostovat.


Sdílejte nás:
Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Sanitace v Angole

Sanitace v Angole

17. července 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Sanitace jako základ zdravého života: Člověk v tísni pomáhá vesnicím v Angole se stavbou záchodů

Sanitace jako základ zdravého života:..

17. července 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dnes už vím, jak uživit mých 6 dětí, říká Angolanka Imaculada z vesnice Kassuaga

Dnes už vím, jak uživit mých 6 dětí, říká..

9. června 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Sanitace jako základ zdravého života: Člověk v tísni pomáhá vesnicím v Angole se stavbou záchodů

Sanitace jako základ zdravého života:..

17. července 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dnes už vím, jak uživit mých 6 dětí, říká Angolanka Imaculada z vesnice Kassuaga

Dnes už vím, jak uživit mých 6 dětí, říká..

9. června 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni podporuje v Angole rovnost pohlaví a řeší otázku domácího násilí

Člověk v tísni podporuje v Angole rovnost..

18. dubna 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak se stát dobrovolníkem v Angole, Kambodži nebo Turecku

Jak se stát dobrovolníkem v Angole,..

25. srpna 2016
Angola; Kambodža; Turecko ;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak to funguje na naší misi v Angole

Jak to funguje na naší misi v Angole

3. listopadu 2015
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Sanitace v Angole

Sanitace v Angole

17. července 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Projekty v oblasti vody a hygieny, Angola, říjen 2015

Projekty v oblasti vody a hygieny, Angola,..

3. listopadu 2015
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

S hrstkou fazolí do boje proti podvýživě

S hrstkou fazolí do boje proti podvýživě

19. listopadu 2013
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomoc podvyživeným dětem v Angole

Pomoc podvyživeným dětem v Angole

23. října 2013
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pekárna v agrárním centru v Angole

Pekárna v agrárním centru v Angole

1. února 2013
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Podvýživa v Angole

Podvýživa v Angole

4. listopadu 2013
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php