Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Afghánistán Životní prostředí a místní rozvoj

Životní prostředí a místní rozvoj

Afghánistán ve zkratce

Hlavní město: Kábul
Rozloha: 647 500 km2
Počet obyvatel: 30 419 928 (2012, odhad)

Více informací na Wikipedia.org

Afghánistán je společnost, ve které většina obyvatel žije na venkově. Vesnice, které jsou často vzdálené několik hodin i dnů cesty od nejbližšího města, jsou odříznuté od přístupu ke zdravotní péči, vzdělání či jiných zdrojů obživy než zemědělství. Vesnická infrastruktura odráží finanční možnosti jejich obyvatel. Dopad pomoci je viditelný především ve venkovských oblastech, který se nachází blízko významnějších center. Vzdálenější oblasti nadále trpí nedostatkem investic.

Život na vsi se točí převážně kolem zemědělské produkce. Zemědělství využívá zastaralé technologie. Tradiční přístup ke krajině bez znalosti souvislostí a dopadů extenzivního využívání krajiny, které je následkem růstu populace, ohrožuje udržitelnost života na venkově.

Vesnické společnosti jsou řízeny na principech tradičních rad starších, které se postupně transformují do tzv. rozvojových rad. Problémem nadále zůstává kapacita a schopnost těchto skupin identifikovat problémy a jejich možná řešení a následně formulovat a prosazovat dlouhodobější plány a strategie rozvoje.

 


Konkrétní pomoc

Člověk v tísni podporuje v afghánském Heratu kariérní vyhlídky místních prostřednictvím odborných kurzů

Člověk v tísni podporuje v afghánském..

17. července 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni si připomíná smrt devíti kolegů v Afghánistánu

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti..

1. června 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Afghánský tým pomohl 919 rodinám předcházet povodním

Afghánský tým pomohl 919 rodinám..

31. ledna 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Afghánce učíme rozpoznat katastrofy a předcházet jim

Afghánce učíme rozpoznat katastrofy a..

5. listopadu 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Afghánce učíme včas rozpoznat katastrofy a předcházet jim

Afghánce učíme včas rozpoznat katastrofy a..

5. listopadu 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v Afghánistánu

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v..

17. dubna 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni podporuje v afghánském Heratu kariérní vyhlídky místních prostřednictvím odborných kurzů

Člověk v tísni podporuje v afghánském..

17. července 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni si připomíná smrt devíti kolegů v Afghánistánu

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti..

1. června 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Afghánský tým pomohl 919 rodinám předcházet povodním

Afghánský tým pomohl 919 rodinám..

31. ledna 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Afghánce učíme včas rozpoznat katastrofy a předcházet jim

Afghánce učíme včas rozpoznat katastrofy a..

5. listopadu 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v Afghánistánu

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v..

17. dubna 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Afghánce učíme rozpoznat katastrofy a předcházet jim

Afghánce učíme rozpoznat katastrofy a..

5. listopadu 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu, jaro 2013

Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu,..

26. března 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Budování hrází, mostů a nových cest v Afghánistánu

Budování hrází, mostů a nových cest v..

8. srpna 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Afghánistán: Nový byznys afghánských farmářů

Afghánistán: Nový byznys afghánských farmářů

8. srpna 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/