Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Afghánistán Vzdělávání

Vzdělávání

Afghánistán ve zkratce

Hlavní město: Kábul
Rozloha: 647 500 km2
Počet obyvatel: 30 419 928 (2012, odhad)

Více informací na Wikipedia.org

Vzdělání je jednou z našich klíčových rozvojových oblastí v Afghánistánu. Po pádu režimu Talibanu byl v zemi akutní nedostatek vzdělávacích institucí. Dlouhodobě podfinancovaný sektor trpěl nedostatkem kvalifikovaných učitelů na všech úrovních vzdělávání, infrastruktura byla neudržovaná či zničena předešlými boji.

Obrovský nárůst počtů studentů znamenal zvýšený tlak na obnovu vzdělávací infrastruktury. Situace se po několika letech mohutných investic do oprav a staveb nových budov podstatně zlepšila. Problémy ovšem nadále přetrvávají z hlediska obsahového. Ve školách není dostatek vzdělaných a zkušených učitelů, učí se na základě zastaralých učebních osnov a školy jsou neefektivně řízeny.

Střední školy, jejichž počet v posledních letech výrazně narůstá, trpí stejnými neduhy jako základní školství. Navíc vykazují ještě další, základní nedostatek. Výuka je velmi teoreticky zaměřená a žáci si tak nemají možnost osvojit praktické dovednosti, což je kritické především v učňovském školství. 

My se v zemi zaměřujeme na systémové změny v oblasti středního odborného školství se specializací na obor zemědělská výroba.


Konkrétní pomoc

Konkrétní pomoc

Zlepšení kvality středních zemědělských škol
Všechny provincie Afghánistánu kromě provincií Paktíja a Nimrúz, Od roku 2002

Podpora kapacit Ministerstva školství
Afghánistán - všechny provincie, Od roku 2012

Další programy

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti kolegů v Afghánistánu

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti..

1. června 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Absolvent afghánské vesnické školy studuje architekturu, jeho spolužák bude učitel biologie

Absolvent afghánské vesnické školy studuje..

2. dubna 2015
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Propojení s praxí je cílem naší výuky, říká ředitel afghánské zemědělské školy

Propojení s praxí je cílem naší výuky,..

8. října 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Podnikání v Afghánistánu

Podnikání v Afghánistánu

3. března 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Kurzy Člověka v tísni mě naučily podnikat, říká Afghánec. Vlastní farmu s 3000 kuřat

Kurzy Člověka v tísni mě naučily podnikat,..

3. března 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v Afghánistánu

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v..

17. dubna 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti kolegů v Afghánistánu

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti..

1. června 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Absolvent afghánské vesnické školy studuje architekturu, jeho spolužák bude učitel biologie

Absolvent afghánské vesnické školy studuje..

2. dubna 2015
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Propojení s praxí je cílem naší výuky, říká ředitel afghánské zemědělské školy

Propojení s praxí je cílem naší výuky,..

8. října 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kurzy Člověka v tísni mě naučily podnikat, říká Afghánec. Vlastní farmu s 3000 kuřat

Kurzy Člověka v tísni mě naučily podnikat,..

3. března 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v Afghánistánu

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v..

17. dubna 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Podnikání v Afghánistánu

Podnikání v Afghánistánu

3. března 2014
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php