Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Afghánistán Obživa a zajištění potravy

Obživa a zajištění potravy

Afghánistán ve zkratce

Hlavní město: Kábul
Rozloha: 647 500 km2
Počet obyvatel: 30 419 928 (2012, odhad)

Více informací na Wikipedia.org

V provinciích severního Afghánistánu, kde realizujeme programy v tomto sektoru, je hlavním zdrojem obživy zemědělství. Používané technologie jsou zastaralé a výnosnost nízká. Farmáři rovněž nedokážou efektivně prodávat svou produkci, jelikož nemají k dispozici potřebnou skladovací infrastrukturu, ale ani know-how a znalosti fungování trhu. Velkým problémem je malá diverzifikace zemědělské výroby, která ve svém důsledku přináší větší rizika z hlediska případných výpadků produkce hlavních komodit.

V těchto oblastech rovněž neexistuje prakticky žádná alternativa k zemědělské produkci. Lidé jsou tak odkázáni na práci na poli či na chov dobytka (především ovcí a koz). Řada mladých lidí proto migruje za prací buď do afghánských měst, nebo do Íránu.

Obyvatelé venkova mají rovněž minimální přístup k finančním službám a jen velmi malé procento z nich má možnost efektivně plánovat své výdaje či dlouhodobě spořit.

Minimální možnosti příjmu v kombinaci s neustále hrozícími lokálními přírodními katastrofami, které je snadno připraví o úrodu a hospodářství, dělá afghánské venkovany velmi zranitelnými.


Konkrétní pomoc

Učím ostatní farmáře, jak sázet stromy a pěstovat zeleninu, říká Šér Ahmad

Učím ostatní farmáře, jak sázet stromy a..

26. října 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni si připomíná smrt devíti kolegů v Afghánistánu

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti..

1. června 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Zahrádky pomáhají Afgháncům vyrovnat se s následky městské chudoby

Zahrádky pomáhají Afgháncům vyrovnat se s..

8. června 2015
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v Afghánistánu

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v..

17. dubna 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu, jaro 2013

Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu,..

26. března 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Distribuce osiva v severním Afghánistánu

Distribuce osiva v severním Afghánistánu

8. srpna 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Učím ostatní farmáře, jak sázet stromy a pěstovat zeleninu, říká Šér Ahmad

Učím ostatní farmáře, jak sázet stromy a..

26. října 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni si připomíná smrt devíti kolegů v Afghánistánu

Člověk v tísni si připomíná smrt devíti..

1. června 2016
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Zahrádky pomáhají Afgháncům vyrovnat se s následky městské chudoby

Zahrádky pomáhají Afgháncům vyrovnat se s..

8. června 2015
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v Afghánistánu

VIDEO: Tým Člověka v tísni pomáhá v..

17. dubna 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu, jaro 2013

Projekty Člověka v tísni v Afghánistánu,..

26. března 2013
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Distribuce osiva v severním Afghánistánu

Distribuce osiva v severním Afghánistánu

8. srpna 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Afghánistán: Nový byznys afghánských farmářů

Afghánistán: Nový byznys afghánských farmářů

8. srpna 2012
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/