Člověk v tísni  Humanitární pomoc a rozvoj  Naše projekty Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Foto: Archiv ČvT

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy, které vás mohou napadnout v souvislosti s fungováním humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni.

Jak vybíráme země a místa, ve kterých pracujeme?

Každá z našich zahraničních misí má svůj příběh. Prvotním impulsem je často humanitární katastrofa. Tak vznikaly mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Čečensku, Afghánistánu, na Srí Lance, v Pákistánu nebo na Haiti. Někdy je ale za vznikem mise také iniciativa konkrétního člověka, který zkrátka chtěl pomoci. To je příběh mise v Etiopii, Namibii nebo Demokratické republice Kongo. Jako největší česká nezisková organizace, která pomáhá ve světě, se také snažíme pracovat v zemích, které jsou prioritní pro Českou republiku, jako je Mongolsko, Kambodža nebo Moldavsko.

Jak plánujeme jednotlivé projekty?

Projekty a programy, které v zahraničí realizujeme, nevznikají v Česku, ale přímo v místech, kde mají probíhat. Na základě analýzy potřeb a zkušeností z předešlých projektů, spolu s místními lidmi, představiteli místních vlád a samospráv a dalšími partnery hledáme způsoby, jak nejlépe a co nejefektivněji můžeme pomoci, tak abychom co nejvíce využívali potenciál a iniciativu místních obyvatel. Jednotlivé metodologie a přístupy jsou nicméně často vyzkoušeny v jiných zemích ať už námi, nebo jinými organizacemi a z této zkušenosti v maximální možné míře čerpáme.

Na jaké katastrofy reagujeme?

Jedním z poslání Člověka v tísni je pomáhat lidem, kteří strádají v důsledku humanitární katastrofy stavět se opět na vlastní nohy. Pokud taková katastrofa přijde, zvažujeme, jestli naše přítomnost bude mít přidanou hodnotu. To znamená, jestli dokážeme získat finanční prostředky, jestli s daným regionem máme zkušenosti, jestli je naše pomoc žádaná a jestli máme co přinést. Na veliké katastrofy v chudých zemích (tsunami v Indickém oceánu, zemětřesení na Haiti, povodně v Pákistánu) tak reagujeme téměř vždy, u menších katastrof v regionech, kde nepracujeme, spíše uvažujeme o podpoře práce našich partnerů. Nastávají bohužel i situace, kde pomoc potřeba je, ale k obětem katastrofy bychom se například kvůli omezení místní vlády nedostali.

Proč se sekce jmenuje „humanitární a rozvojová“?

Mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací je rozdíl především v motivaci. Pokud lidé kdekoli na světě trpí v důsledku přírodních katastrof či ozbrojených konfliktů, věříme, že je přirozeně lidské snažit se jim pomoci. Čím dále takoví lidé jsou, tím je to obtížnější, proto se na takovou pomoc specializujeme a poskytujeme ji profesionálně. V mnoha zemích bohužel nestačí pomoci lidem zajistit základní životní potřeby a následně obnovit to, co bylo poničené, neboť se potýkají s chudobou, nedostatečným vzděláváním, špatným zdravotním stavem a dalšími problémy. Ty se pak snažíme řešit v rámci takzvané rozvojové spolupráce, kdy klademe důraz na dlouhodobou udržitelnost výsledků projektů, které ve spolupráci s místními lidmi, organizacemi a institucemi realizujeme. Oba tyto přístupy jsou ovšem ve skutečnosti úzce provázány (dopady katastrof na chudé lidi jsou větší a katastrofy udržují mnoho lidí v chudobě), proto se snažíme na naší práci dívat z obou stran a přístupy kombinovat.

Spolupracujeme s nedemokratickými vládami?

V jen málo zemích, ve kterých pracujeme, mají fungující demokracii. Někdy místní vlády s nezájmem o životy běžných lidí patří dokonce mezi hlavní příčiny problémů, které se snažíme pomáhat řešit. Na druhé straně naše práce často není možná bez alespoň formální spolupráce s místními institucemi. Na základě analýzy problémů proto v jednotlivých zemích důsledně zvažujeme nejvhodnější strategie. Díky skutečnosti, že Člověk v tísni se zabývá jak rozvojovou a humanitární pomocí, tak obhajobou lidských práv, můžeme volit z širokého spektra možných přístupů. V zemích, kde pracuje lidskoprávní sekce (např. Bělorusko či Kuba), pokládáme nesvobodu a autoritářský režim za hlavní příčinu problémů. Ačkoli správně zacílené rozvojové aktivity na úrovni jednotlivých škol, vesnic a komunit mohou podporovat svobodné myšlení lidí a přispívat ke změně, nemůžeme je často v těchto zemích realizovat z důvodu bezpečnosti našich zaměstnanců. Jinde naopak i přes vědomí nedemokratičnosti režimu považujeme například podporu vzdělávání či boj za práva dětí za činnosti, které v dlouhodobém horizontu pomohou více než kritika režimu. Pokud se věnujeme rozvoji nebo poskytujeme humanitární pomoc v zemi s nedemokratickým režimem, nemůžeme zároveň působit jako organizace, která se otevřeně tento režim kritizuje. Vždy ale budeme hájit práva lidí, kterým pomáháme, a ctít demokratické principy v našich aktivitách. V obou případech budeme raději pro lidi něco reálného dělat, než pasivně přihlížet chudobě a nesvobodě. V obou případech také nebudeme považovat náš přístup za jediný správný, činnost organizací s obdobnými vizemi, které volí jiné přístupy, naopak vítáme.

Jak to vypadá na našich zahraničních misích?

Mise ČvT mohou být obsazeny jedním zaměstnancem v pronajaté kanceláři, stejně jako se může jedna o síť několika kanceláří a stovky zaměstnanců. Vždy ale usilujeme o to, aby co nejvíce práce zastávali místní lidé či partnerské organizace a cizinci jsou zodpovědní především za strategické směřování našich operací, za jejich finanční zajištění a transparentní řízení. Zodpovídají také za efektivitu a relevanci práce našich týmů a za kontrolu kvality.

Každá etablovaná mise je schopna samostatně řídit realizované projekty, má tedy nastavené vnitřní procesy, potřebné komunikační a IT vybavení a adekvátně zajištěnou bezpečnost.

Prohlédněte si typickou strukturu organizace práce na misi ČvT.

S kým spolupracujeme, jak je pomoc koordinována?

Těžiště koordinace je především na místě, kde pracujeme. Naši pracovníci se aktivně účastní koordinačních meetingů, které jsou na místní úrovni organizovány, často se dokonce na jejich organizaci podílíme. Na mezinárodní úrovni úzce spolupracujeme s šesti nevládními organizacemi z Irska, Německa, Itálie, Francie, Dánska a Nizozemska sdružených v rámci  Alliance2015. V České republice jsme jedním ze zakládajících účastníků platformy FORS, které jsme aktivním členem.

Jak kontrolujeme kvalitu naší práce?

Pro humanitární a rozvojovou sekci ČvT pracuje více než pět stovek lidí, proto máme přísná pravidla na kontrolu kvality a řízení rizik, ke kterým se každý zaměstnance zavazuje. Každé zásadní rozhodnutí od těch strategických, přes realizaci nového projektu, výběr dodavatele (který se řídí vlastními přísnými interními pravidly), po podpis smlouvy a převod peněz je formálně schvalováno přesně určenými lidmi.

Veškeré výdaje jsou evidovány v účetním systému, do kterého lze vstoupit ze všech našich misí, originály dokladů následně putují do České republiky, kde jsou finálně kontrolovány. Veškerá projektová dokumentace je archivována jak ve fyzické tak elektronické podobě. Systém pro správu dat umožňuje nejen archivovat a sdílet informace, ale také zachycuje většinu rozhodovacích procesů.

Každý projekt má definován indikátory, které mají být naplňovány a které jsou pravidelně sledovány, monitorovány a reportovány. Část projektů mimo to prochází nezávislými interními či externími evaluacemi.

Činnost organizace prochází každoročně statutárním auditem, velká část větších projektů je pak podrobována samostatným detailním auditům a kontrolám.

Jak kontrolujeme efektivnost využívání prostředků?

Každý jednotlivý projekt, kterých je ročně na 180, realizujeme na základě detailních analýz a plánů. Kromě rozpočtů a časových plánů má taková intervence takzvaný logický rámec, který jasně definuje cíl projektu, očekávané výstupy, plánované aktivity, rizika i indikátory úspěšnosti. V průběhu realizace projektů sbíráme data o realizaci a vyhodnocujeme jeho efektivitu. Pokud se některý předpoklad nenaplňuje, vždy hledáme řešení, aby se cílů dosáhlo, pokud se naopak některá aktivita ukáže jako přebytečná, tak v ní nepokračujeme. Dlouhodobé či pilotní projekty po jejich skončení necháváme externě zhodnotit a doporučení pak používáme při dalším plánování.

Sdílejte nás:
Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V zemích zasažených válkou pomáháme s návratem dětí do školních tříd

Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V..

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Povodně v Nepálu 2017

Povodně v Nepálu 2017

23. srpna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V zemích zasažených válkou pomáháme s návratem dětí do školních tříd

Vzdělávání zachraňuje dětské životy. V..

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Záplavy v Nepálu postihly přes 336 000 lidí. Člověk v tísni uvolnil na pomoc obětem živelní katastrofy půl milionu korun

Záplavy v Nepálu postihly přes 336 000..

23. srpna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Společné prohlášení českých humanitárních organizací k Světovému humanitárnímu dni #NotATarget

Společné prohlášení českých humanitárních..

16. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“ vzpomíná Abdul, humanitární pracovník Člověka v tísni

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při..

15. srpna 2017
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Začínáme stavět novou školu pro děti v Etiopii. Sami to ale nezvládneme.

Začínáme stavět novou školu pro děti v..

14. srpna 2017
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzdělávání zachraňuje dětské životy

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Povodně v Nepálu 2017

Povodně v Nepálu 2017

23. srpna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Pomáháme v Mosulu

Pomáháme v Mosulu

25. července 2017
Irák;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomáháme ukrajinským dětem

Pomáháme ukrajinským dětem

18. července 2017
Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Sanitace v Angole

Sanitace v Angole

17. července 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

23. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání v Sýrii

Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání..

14. prosince 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
10 let Člověka v tísni v Gruzii

10 let Člověka v tísni v Gruzii

6. října 2016
Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Pomozte splnit sen dětem a rodičům z Kulufa

Pomozte splnit sen dětem a rodičům z Kulufa

19. července 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Více novinek
Odběr RSS

Pomozte s námi lidem v Sýrii!

Pomozte s námi lidem v Sýrii!Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/