Člověk v tísni  Historie

Historie

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Při příležitosti 20 let své existence připravila společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí online speciál věnovaný historii organizace. Speciál obsahuje nejen dobové fotografie a historické informace, ale také osm dokumentárních filmů z různých údobí činnosti Člověka v tísni.

Historie společnosti Člověk v tísni v bodech:

1992

Na popud Jaromíra Štetiny je v Lidových novinách založen novinářsko-humanitární tým Epicentrum, který vyhlašuje sbírku SOS Náhorní Karabach. Pomoc je dopravena dokarabašských nemocnic, zpět přiváží skupina dobrovolníků válečné svědectví. Koncem roku přechází humanitární aktivity pod Nadaci Lidových novin, která vyhlašuje Týden pro Bosnu a vypravuje do válkou zmítané země první dodávky pomoci.

1993

Začátky organizace Člověk v tísni

SOS Sarajevo: V rámci sbírky se podařilo shromáždit přes 30 milionů korun. Nadace LN zahájila největší humanitární operaci z postkomunistických zemí na pomoc obyvatelům Bosny a Hercegoviny. Humanitární konvoje s potravinami a hygienickými potřebami směřovaly do obléhaných míst (Sarajevo, Tuzla, Goražde, Maglaj). Nadace vypravila také tři letecké zásilky léků pro sarajevské nemocnice. Celkový objem pomoci, realizované v letech 1995-98 v Bosně, činil přibližně 150 milionů korun. V roce 1994 se nadace stala oficiálním partnerem UNICEF pro pomoc v bývalé Jugoslávii.

 

Potraviny pro Somálsko: Spolu s Katolickou charitou připravila nadace náklad léků a potravin pro obyvatele Somálska.

 

Hladomor v Mongolsku: Spolu s organizací ADRA vypravila nadace humanitární konvoj s padesáti tunami šatstva a potravin do Mongolska.

1994

Nadace LN přešla pod křídla České televize a vnikla tak Nadace Člověk v tísni při České televizi.

 

Pomoc Čečensku: Poprvé byla vyhlášena sbírka SOS Čečensko. Do padesáti čečenských a ingušských zdravotnických zařízení dorazil humanitární konvoj. Společnost otevřela v zemi svou stálou misi.

 

Češi v Kazachstánu: Nadace založila Poradnu pro krajany, která připravila ve spolupráci se státní správou repatriační program Návrat domů pro české krajany v Kazachstánu. V jeho průběhu (1994-2000) se podařilo v ČR zajistit ubytování a práci pro 200 rodin českých krajanů z Kazachstánu, Ruska, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu.

 

Homo Homini: Od roku 1994 udílí společnost Člověk v tísni každoročně cenu Homo Homini za významný osobní přínos k obhajobě lidských práv a prosazování demokratických přístupů. Cenu dosud obdrželi: Sergej Kovaljov (Rusko), Szetó Wah (Hongkong), Ibrahim Rugova (Kosovo), Oswaldo Payá Sardiňas (Kuba), Min Ko Nain (Barma), Zackie Achmat (JAR) a Thich Huyen Quang, Thich Quang Do a Thadeus Nguyen Van Ly (všichni Vietnam), Nataša Kandićová (Srbsko), Gheorghe Briceag (Moldavsko) a Ales Bialacki (Bělorusko).

1995

Měsíc Bosny a Hercegoviny: Rozsáhlá přehlídka bosenské kultury v ČR (výtvarné a fotografické výstavy, koncerty vážné i rockové hudby, odborné semináře, výstava knih a publikací, četná setkání českých a bosenských umělců a intelektuálů), jejímž cílem bylo prezentovat duchovní a umělecký odpor bosenských umělců a intelektuálů proti válce.

 

Pomoc krajanům v Rumunsku: Člověk v tísni realizoval projekt české vlády na pomoc čtyřtisícové krajanské menšině v rumunském Banátu v celkovém objemu 30 milionů korun. První fáze projektu se zaměřovala na budování a rekonstrukce místních komunikací, zavedení spojení a rekonstrukce škol. Od roku 2000 je prioritou rozvoj podnikání a vytváření pracovních příležitostí.

1996

Poválečná rekonstrukce Bosny a Hercegoviny: Po skončení bojů se Člověk v tísni soustředil na rekonstrukci veřejných budov (nemocnice, školy, kulturní a sportovní centra) ve městech Maglaj, Sanski Most a Lušči Palanka. Rekonstrukce v okresu Sanský Most umožnily návrat přibližně 90 bosenských uprchlíků z ČR. Poté se nadace zaměřila na psychoterapeutickou pomoc obyvatelům trpícím posttraumatickým válečným syndromem.

1997

Dětské domovy a nemocnice v Albánii: Do nemocnic a dětských domovů v Albánii byla vypravena humanitární pomoci v hodnotě 3 milionů korun z prostředků vlády ČR, rok poté pak také plně vybavený sanitní vůz a vybavení dětského praktického lékaře.SOS Morava a Slezsko: Okamžitě poté, co Moravu postihly rozsáhlé povodně vyhlásil Člověk v tísni sbírku, která spolu s jednotlivými granty vynesla 22 milionů korun. Pracovníci nadace zajišťovali v postižených oblastech dodávky jídla, pitné vody, hygienických potřeb a zdrojů světla. Koordinovali dopravu a činnost dobrovolníků, po opadnutí vody započali s čištěním studní, vysušováním domů a bojem s plísněmi. Nadace se účastnila také pomoci zatopeným romským osadám na východním Slovensku v roce 1999.

 

Akce Dover:
S cílem pomoci při řešení situace vzniklé následkem přílivu romských žadatelů o azyl do Velké Británie začali v britském Doveru působit dobrovolníci Člověka v tísni. Na místě zajišťovali kontakt mezi romskými žadateli o azyl a místními pracovníky sociálních služeb. V roce 2000 převzaly projekt z větší části přímo britské instituce.

 

Podpora kubánské opozice:
Člověk v tísni se začal dlouhodobě podílet na podpoře kubánské demokratické opozice. Spolupracovníci společnosti distribuují přímo na Kubě léky, techniku a finanční prostředky nemocným, rodinám uvězněných a odpůrcům totalitního režimu a organizují kampaně podporující kubánskou demokratickou opozici.

 

Návštěvy osobností:
Od roku 1997 navštívily ČR na pozvání společnosti Člověk v tísni desítky obránců lidských práv, představitelů demokratické opozice a představitelů utlačovaných skupin a národů světa, například Elizardo Sanchez (Kuba), Wej Ťing-šeng (Čína), Louise Arbour (Kanada), Bo Ťij (Barma).

 

Děti v Bulharsku:
Nadace realizovala humanitární pomoc ústavům pro mentálně postižené děti v Bulharsku z prostředků vlády ČR.

1998

Běloruské centrum: Běloruské centrum Člověka v tísni se snaží poskytovat objektivní a nezávislé informace o Lukašenkově dikatuře a monitorovat porušování lidských práv. Centrum organizuje odborné semináře, přednášky a návštěvy běloruských obránců lidských práv a opozičních politiků. Tato činnost nebyla přerušena ani zatčením a následným vyhoštěním jednoho z pracovníků centra, který vedl kancelář Člověka v tísni v běloruském Minsku.

SOS Kosovo: Výtěžek veřejné sbírky na podporu humanitárních aktivit umožnil Člověku v tísni vypravit do Kosova první humanitární konvoj a připravit se na zahájení pomoci přímo v provincii. Do roku 2001 shromáždila sbírka 69 milionů korun.

Moldávie: Sesuvy půdy připravily o přístřeší 3 000 lidí. Nadace se částkou půl milionu korun z prostředků vlády ČR podílela na obnově zničené oblasti.

Pomozte Arménii: Společná sbírka České katolické charity, nadace ADRA a společnost Člověk v tísni. Od českých zdravotnických zařízení se podařilo získat celou řadu lékařských přístrojů a materiál v hodnotě téměř jednoho a čtvrt milionu korun. Humanitární zásilka byla předána nemocnicím v arménském městě Gjumri.

Tádžikistán: Nadace dopravila do povodněmi zasažených oblastí léky a hygienické potřeby v hodnotě 2,5 milionu korun z prostředků vlády ČR.

1999

Díky změnám právního řádu se společnost transformuje z nadace v obecně prospěšnou společnost, nový oficiální název tedy je: Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s.

Uprchlíci v Černé Hoře: Již v roce 1998 dopravila společnost humanitární pomoc kosovským uprchlíkům v Černé Hoře. V roce 1999 následoval konvoj jedenácti kamionů s humanitární pomocí vypravený ve spolupráci s vládou ČR a Českou katolickou charitou.

Makedonie: Člověk v tísni se potravinami a hygienickými potřebami podílel na zásobování největšího makedonského tábora Stenkovac, kde živořilo více než 40 tisíc uprchlíků z Kosova.

Obnova Kosova: Společnost realizovala ve zničené provincii rozsáhlý program oprav střech a domů. Otevřela také centra dočasného ubytování pro rodiny bez domova. Od roku 2001 se zaměřila především na rekonstrukci a výstavbu škol, podporu kosovského zdravotnictví a podporu místních nevládních organizací a novinářské školy.

Projekt terénní sociální práce: Cílem projektu je zvýšení sociální kompetence u různých skupin obyvatel vyloučených na okraj společnosti. Člověk v tísni vyškolil více než třicet terénních sociálních pracovníků, kteří působí ve více než dvaceti lokalitách po celé ČR. Zde se snaží každodenní prací s klienty zlepšit jejich životní situaci. V roce 2001 se terénním pracovníkům společnosti podařilo medializovat dosud přehlížené téma lichvy v chudých (převážně romských) lokalitách. Několik lichvářů bylo na základě podnětů pracovníků společnosti zatčeno a souzeno.

Jeden svět: Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který společnost každoročně pořádá od roku 1999, se stal prvním festivalem tohoto druhu ve střední Evropě.

2000

Infoservis: Informační projekt společnosti usiluje o systematické zvyšování povědomí české veřejnosti o dění v krizových oblastech, porušování lidských práv a současných globální problémech. Infoservis vydává tematické přílohy v respektovaných médiích (Lidové noviny, Respekt, Mladá fronta Dnes) a provozuje web www.infoservis.net.

Dokumenty Člověka v tísni: Ve spolupráci s Českou televizí začala společnost natáčet dokumentární filmy přinášející svědectví z krizových oblastí světa či vypovídající o situaci menšin v ČR. Již bylo natočeno a v ČT uvedeno přes 40 dokumentů.

SOS Čečensko: Společnosti Člověk v tísni se podařilo v roce 1999 v první fázi sbírky shromáždit více než 20 milionů korun. Člověk v tísni byl první humanitární organizací, která do Čečenska projela samostatně s větším nákladem jídla ještě v době intenzivních bojů. Posléze se společnost stala největším výkonným partnerem Světového potravinového programu OSN (WFP) a Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky (UNHCR), který každý měsíc zabezpečoval základními potravinami a hygienickými potřebami dvě třetiny nejhůře postižených obyvatel Grozného (45 000 lidí). V průběhu roku 2001 bylo distribuováno zhruba 6000 tun základních potravin a hygienických prostředků. Společnost se dále zaměřila na rekonstrukční programy podpory bydlení rodin v nejhůře postižených místech Čečenska, opravy škol a nemocnic a pomoc čečenským uprchlíkům v táborech v Ingušsku.

2001

Varianty: Hlavním cílem projektu Varianty je zlepšení vztahů mezi menšinami a českou majoritou. V první části projektu byl vytvořen manuál interkulturního vzdělávání pro základní a střední školy a realizována mediální kampaň proti rasismu a netoleranci „Be Kind To Your Local Nazi“. V druhé části se projekt soustředí na postupné zavádění interkulturního vzdělávání do všech stupňů českého vzdělávacího systému.

Srbsko: Společnost zahájila z prostředků vlády ČR a daru města Hradec Králové projekt pomoci ústavům pro mentálně postižené ve Stamnici, Sremčici a Velikom Popovaci.

Barmští uprchlíci: Společnost realizovala v barmských uprchlických táborech v Thajsku vzdělávací a zdravotnické projekty z prostředků vlády ČR.

2002

SOS Afghánistán: Již v roce 2001 dopravila společnost na území protitalibánské aliance humanitární dodávku základních zdravotnických potřeb, vypravenou z prostředků české vlády. V roce 2002 začala v zemi fungovat stálá mise, která realizovala dodávky potravinové pomoci a programy návratu uprchlíků do bývalých domovů. V současnosti jsou prioritou opravy komunikací, opravy a rozvoj škol a zdravotnických zařízení a podpora drobného podnikání.

Jeden svět na školách: Z MFFJeden svět vznikl vzdělávací program Jeden svět na školách, který nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Mnohaleté zkušenosti programu ukazují, že právě audiovizuální materiály mají mimořádný potenciál k oslovení žáků základních a středních škol. Výukové sady programu využívají pedagogové na více než 2 900 základních a středních škol v České republice. Program se již několik let realizuje i v zahraničí. Řada aktivit programu má také oporu v sociologických výzkumech a dotazníkových šetření. Program se v neposlední řadě dlouhodobě podílí na vzdělávání budoucích i stávajících učitelů. 

SOS Povodně: Zatím největší humanitární operace společnosti začala v srpnu 2002 poté, co velkou část území Čech postihly rozsáhlé povodně. Okamžitě byla zahájena sbírka SOS Povodně, v rámci které se shromáždilo celých 269 milionů korun. Finanční prostředky byly z největší části využity na pomoc postiženým domácnostem (152 milionu korun), zbývající část peněz byla určena na projekty veřejného zájmu, tedy opravy škol, nemocnic, obecního bydlení, a na menší projekty pomoci.

2003

Mezinárodní konference o Severní Koreji: Počátkem března 2003 zorganizovala společnost Člověk v tísni v Praze mezinárodní konferenci, jež měla upozornit na neúnosnou situaci korejských uprchlíků žijících v Číně a nelegálnost postupu čínských úřadů při vydávání uprchlíků zpět do Severní Koreje. Během konference se konala demonstrace před ambasádami Číny a Severní Koreje.

SOS Irák: Stálá humanitární mise v Iráku začala působit v květnu 2003. Hlavní činnost společnosti byla soustředěna do provincie Missan, která patří k nejzanedbanějším oblastem. Několikrát zde prošla fronta íránsko-irácké války a diktátorský režim vědomě utlačoval místní šíitské obyvatelstvo. Člověk v tísni zpočátku v Iráku realizoval projekty obnovy zdravotnictví a školství - zejména formou oprav škol a zdravotnických zařízení. V dubnu 2004 bylo nutné z bezpečnostních důvodů evakuovat české pracovníky mise do jordánského Ammánu, odkud je i nadále řízena činnost iráckých pracovníků v zemi, kteří působí ve městě Al Amara v jižním Iráku. Od roku 2004 se zároveň postupně mění zaměření projektů směrem k podpoře iráckých nevládních organizací a k budování občanské společnosti, zejména formou poskytování široké nabídky školení. Celkový objem realizované pomoci přesahuje 115 milionů korun.

Namibie, Etiopie: V roce 2003 zahájila společnost Člověk v tísni první čistě rozvojové projekty, tedy projekty s cílem přispět k vymýcení dlouhodobé chudoby a k rozvoji vybraných oblastí. V Namibii, která patří mezi tři země světa nejvíce postižené virem HIV / AIDS, působí společnost v regionu Karas na jihu země. Koordinátoři společnosti usilují o stabilizaci místní komunity, působí zde jako sociální pracovníci a podporují soběstačnost prostřednictvím výroby i obchodu s tradičními výrobky. Projekt v Etiopii se zaměřil především na stavbu základní školy a vyškolení učitelů a na stavbu vodního vrtu, který zajistí přísun kvalitní pitné vody pro 12 000 obyvatel v okrese Alaba na jihu země.

Rozvojové vzdělávání a informovanost české společnosti o rozvojové spolupráci: Na rozdíl od takzvané krizové pomoci, která reaguje na bezprostřední konflikty a přírodní katastrofy, se rozvojová spolupráce snaží vymýtit dlouhodobou chudobu a s ní spojené sociální, ekonomické, ekologické i kulturní problémy života lidí v méně rozvinutých zemích. Přestože se jedná o významné téma, stála dosud rozvojová spolupráce v České republice mimo zájem médií, státní správy i veřejnosti. Společnost Člověk v tísni proto na podzim 2003 zahájila informační a vzdělávací projekty, které si kladou za cíl zvýšit povědomí o této problematice a vzbudit zájem o ni v české společnosti.

2004

SOS Írán: Na přelomu roku 2003 / 2004 společnost Člověk v tísni vyhlásila veřejnou sbírku SOS Írán na pomoc obětem rozsáhlého zemětřesení v jihovýchodním Íránu, na kterou lidé přispěli více než dvěma miliony korun. Celkem Člověk v tísni realizoval v Iránu projekty pomoci dosahující výše zhruba čtyř milionů korun. Společnost postavila v Bámu tři školy a jednu kliniku a zřídila několik sportovních a volnočasových center pro děti a mládež. Mezi další realizované projekty patří program na podporu domácností vedených ovdovělými ženami.

Postavme školu v Africe: 5. – 7. října proběhl první ročník veřejné sbírky na výstavbu a vybavení základní školy v jižní Etiopii. Během veřejné sbírky, kterou zorganizoval Junák -svaz skautů a skautek a Člověk v tísni, se podařilo vybrat 1 100 000 Kč. Zbytek peněz potřebných na výstavbu nové školy — zhruba 310 000 korun — šlo z finanční odměny, kterou obdržel společně s cenou Die Quadriga Šimon Pánek, jeden ze zakladatelů společnosti Člověk v tísni, v Berlíně v říjnu. Škola byla dokončena v polovině roku 2005. Vzdělávací zařízení pokrývá rozsah látky pro první až čtvrté třídy základního školství. Pro školu je vyčleněn pozemek deseti hektarů, na školních pozemcích žáci pěstují zemědělské plodiny a z výnosu se následně nakupují školní pomůcky.

Člověk v tísni je první českou organizací, která realizuje humanitární pomoc z fondů EU: Společnost uzavřela na jaře první dvě smlouvy s Úřadem Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), určené na humanitární pomoc ve světě. Z evropských peněz, které při součtu obou smluv dosahují celkové výše 1 milionu euro (zhruba 30 milionů českých korun), bude společnost Člověk v tísni financovat projekty v Afghánistánu a Čečensku.

Jan Šibík: V rámci festivalu Jeden svět organizovala společnost Člověk v tísni výstavu fotografií Jana Šibíka z Libérie, Iráku, Íránu a dalších oblastí Jan Šibík na výstavě představil 40 barevných fotografií z celkem sedmi zemí, které navštívil v průběhu loňského roku.

Cizinci u nás: Česká televize a společnost Člověk v tísni připravily šestidílnou dokumentární sérii Cizinci u nás, která se vysílala v březnu a v dubnu na ČT2. Série šesti dokumentárních filmů Cizinci u nás proto odkrývá individuální osudy lidí, kteří se rozhodli žít v České republice, a ukazuje, že jednotná nálepka pro všechny neexistuje. Dokumentární série Cizinci u nás je součástí projektu Migrace, který realizuje společnost Člověk v tísni s cílem objektivně vysvětlit fenomén migrace, popírat etnické stereotypy a přispět k toleranci mezi menšinami a českou majoritou.

Vězení na Václávském náměstí: Ve dnech 15. – 18. března bylo na Václavském náměstí v Praze po dobu 75 hodin postaveno symbolické vězení na podporu 75 kubánských politických vězňů, kteří byli uvězněni v roce 2003. Za každého z těchto vězňů zde známé české osobnosti (například herec Tomáš Hanák, místopředseda vlády ČR, Petr Mareš, výtvarník David Černý senátor Martin Mejstřík, předseda senátu PSP ČR Petr Pithart, poslanec Petr Bratský) a dobrovolníci „odseděli“ jednu hodinu.

2005

SOS Srí Lanka: Na konci roku 2004 došlo k zemětřesení a následné obrovské vlně tsunami v Jihovýchodní Asii. Přes třicet pět tisíc lidí zde přišlo o život, více než půl milionu lidí ztratilo střechu nad hlavou. Téměř okamžitě po katastrofě vyhlásila společnost Člověk v tísni veřejnou sbírku na pomoc Srí Sankce, která patřila mezi nejpostiženější regiony. Sbírka se setkala s dosud nevídaným zájmem veřejnosti a za více než 130 milionů korun mohly být zrealizovány jak projekty okamžité pomoci (nákup léků, potravin), tak i do současnosti probíhající programy obnovy (stavby domů, veřejných staveb, škol a školek, volnočasové aktivity, psychosociální projekty atd).

SOS Pákistán: Silné zemětřesení v oblasti severního Pákistánu a Indie připravilo o život přes 80 000 lidí. Společnost Člověk v tísni ihned po katastrofě vyčlenila prostředky na okamžitou humanitární pomoc z Fondu rychlé humanitární reakce Klubu přátel Člověka v tísni. Další prostředky na pomoc byly čerpány z veřejné sbírky SOS Pákistán.  Po prvních týdnech, kdy byla převážně distribuována humanitární pomoc, zřídila společnost Člověk v tísni polní ambulanci ve vesnici Ratnoi. Zdravotníci v ní během svého působení v ošetřili více než 2 500 pacientů. Působení společnosti Člověk v tísni v Pákistánu pokračuje projekty zaměřenými na odvoz sutin a odpadu a stavbu nových obydlí, mimo jiné i škol.

Příběhy bezpráví: Od listopadu 2005, kdy proběhl první ročník, pořádá Člověk v tísni pravidelně projekt Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách. V jeho průběhu se na českých základních a středních školách konají promítání dokumentárních filmů přibližujících poválečné období našich dějin a zločiny komunistického režimu. Bezprostředně po projekcích filmů mají žáci a studenti možnost besedovat s pamětníky, kteří sami byli oběťmi komunistického bezpráví. Projekt se stal na českých školách pravidelnou kulturně - vzdělávací akcí, které se pravidelně účastní více než 700 škol.

Kampaň Likviduj! www.ceskaghetta.cz: Kampaň, která vypukla 1. února, říká: Lidé, kteří žijí v ghettech, tam jsou proto, že jsou chudí, málo vzdělaní a špatně kvalifikování. Ale hlavně proto, že si nedokázali sami poradit v krizové situaci a postupně se propadli do sociálního vyloučení — do ghetta za město. Stali se závislými na sociálních dávkách, lichvářích, pomoci druhých. A dostali nálepku „nepřizpůsobivých neplatičů“. Kampaň proběhla v rámci Terénních sociálních programů společnosti Člověk v tísni.

Ukončení činnosti v Čečensku a Ingušsku: Po pěti a půl letech práce na severním Kavkaze ukončil Člověk v tísni svou činnost v této oblasti. Důvodem je dlouhodobý tlak ruských úřadů a neprodloužení registrace pro práci na území Ruské federace. Společnost převedla část projektů na místní nevládní organizace, velká část však byla prozatím přerušena. Objem pomoci realizované společností Člověk v tísni - včetně pomoci zprostředkované, kterou v materiální podobě darovala OSN a další donoři a která tvořila značnou část celkového objemu - přesáhl za dobu působení Člověka v tísni v Čečensku a Ingušsku 600 milionů korun.

Postavme školu v Africe: V říjnu proběhl ve spolupráci s Junákem - svazem skautů a skautek již druhý ročník úspěšné veřejné sbírky na výstavbu a vybavení základní školy v Etiopii.  Během druhého ročníku 2005/06 se vybralo doposud více než 2 125 000 Kč a přišlo více než 4 500 dárcovských SMS. Z vybraných prostředků budou v roce 2006 postaveny dvě školy ve vesnicích Lante a Yirga Chefe, které byly vybrány ve výběrovém řízení vypsaném v Etiopii společností Člověk v tísni.

Polis: Koalice partnerských organizací vedená společností Člověk v tísni začala ve třech městech -Ústí nad Labem, Plzeň a Bílina – realizovat projekt, jehož aktivity směřují k hlavnímu cíli: zvýšit šance znevýhodněných lidí (obyvatelů chudinských enkláv, Romů, cizinců v ČR atd.) získat dostatečné vzdělání, důstojné bydlení a uspět na trhu práce. Výstupem pilotní části projektu Polis by měl být systém vzájemné komunikace všech cílových skupin zapojených do tvorby a realizace nediskriminační sociální, vzdělávací a zaměstnanostní politiky na regionální úrovni.

2006

SOS Libanon: Člověk v tísni začal v Libanonu pracovat bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu v zemi. Na pomoc obětem války vyhlásil také sbírku SOS Libanon. Zapojil se do distribuce jídla a hygienických potřeb a později se začal věnovat obnově infrastruktury a poskytování psychosociální pomoci lidem postiženým konfliktem.

SOS Jáva: V květnu postihlo Jávu silné zemětřesení. Ve dvou týdnech po katastrofě poskytl Člověk v tísni pomoc téměř 1600 rodinám v 11 vesnicích. Proběhly distribuce nářadí, stavebního materiálu a dalších potřeb nutných pro obnovu postižených oblastí. Pomoc byla financována i díky darům zaslaným na sbírkové konto SOS Jáva.

Ukončení činnosti v Íránu: Člověk v tísni pracoval v íránském Bámu, které postihlo zemětřesení, od roku 2003. V dubnu úspěšně dokončil všechny projekty a uzavřel misi v Íránu. Obnovu Bámu podpořila česká veřejnost dary na sbírku SOS Írán, které umožnily zajištění hygienického zázemí v dočasných táborech, vybudování a provoz pěti dětských center a v neposlední řadě stavbu kliniky a tří škol.

SOS Povodně: Po jarních povodních společnost Člověk v tísni obnovila činnost týmu, který pracoval na odstraňování následků povodní z roku 2002 a zároveň vyhlásila veřejnou sbírku SOS Povodně. V první fázi pomoci bylo postiženým poskytnuto nářadí a vybavení pro odklížení škod,  součástí další fáze byla finanční podpora rodinám a veřejným institucím.

Mediální výchova: Novou aktivitou v programu Jeden svět na školách je zaměření se na oblast mediálního vzdělávání, které je již mnoho let považováno za nezbytnou součást gramotnosti mladých lidí žijících ve světě prosyceném mediální komunikací. Cílem projektu Být v obraze je prostřednictvím atraktivních audiovizuálních materiálů doprovázených sadou rad, doporučení a didaktických aktivit usnadnit pedagogům implementaci tohoto tématu do výuky. Hlavním cílem se tak stává posílení schopnosti kritického nadhledu mladých lidí vůči jednotlivých typům mediálních sdělení včetně schopnosti využití potenciálu médií.

2007

Výstava Příběhy bezpráví - z vězeňských spisů: Výstava s názvem Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů, byla organizována v rámci projektu Příběhy bezpráví a připravovaná ve spolupráci s Národním archivem. Výstava probíhala v době od 1. do 11. listopadu 2007 na Václavském náměstí a symbolicky připomněla osudy obětí komunistického bezpráví.

SOS sbírky: V srpnu vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Indie na pomoc indickému Biháru, které postihly ničivé povodně. Záplavami zde bylo zasaženo více než 11 milionů lidí. Dva miliony obyvatel musely opustit své domovy.  Ve stejném měsíci vyhlásila společnost sbírku na pomoc Řecku, které zasáhly velké požáry.

Výrobky z Namibie: Od jara si mohou lidé koupit výrobky z chráněné dílny v Namibii v prvním stálém obchodě v obchodním domě Kotva. Dílna je součástí komunitního centra v Keetmanshoopu, které lidem postiženým nemocí AIDS nebo tuberkulózou nabízí psychosociální služby.

Podpora základních škol při zavádění školské reformy: Vzdělávací projekty společnosti Člověk v tísni se zaměřily na praktickou podporu základních škol při zavádění nové školské reformy, a to především při realizaci průřezových témat. Pět set českých škol tak získalo novou didaktickou sadu - 24 dokumentárních filmů a rozsáhlou příručku obsahující vhodné navazující aktivity. Pěti školám byla ve školním roce 2006/2007 poskytnuta přímá podpora při vytváření školních vzdělávacích programů. Na seminářích a při osobních konzultacích bylo proškoleno přes 200 pedagogů.

Postavené školy v Etiopii: V Etiopii byla otevřena čtvrtá škola financovaná ze sbírky Postavme školu v Africe, kterou společnost Člověk v tísni pořádá ve spolupráci s Junákem  od roku 2004. Díky vybraným darům tak může téměř tisíc dětí usednout do školních lavic. Letošní ročník sbírky se koná 9.-11. října.

Festival: Devátý ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět letos navštívilo 71 tisíc diváků v šestnácti českých a moravských městech. Shlédnout mohli 123 dokumentů z 35 zemí světa.

2008

Člověk v tísni otevřel v roce 2008 tři nové zahraniční mise a vyhlásil dvě veřejné SOS sbírky. Desátý ročník festivalu Jeden svět navštívilo více než 100 000 lidí. V Česku i na Slovensku se dále rozšiřovaly sociálně integrační programy.

Kongo: Film „Kongo: hluboké ticho“, uvedený na festivalu Jeden svět, upoutal pozornost a šokoval situací znásilněných a společností i rodinami vyloučených žen na východě Demokratické republiky Kongo, zmítané vleklým válečným konfliktem. Prostředky z Klubu přátel a od soukromých dárců umožnily radikálně zlepšit život žen a dětí v azylovém centru v provincii Jižní Kivu.

SOS Barma: V květnu 2008 se Barmou přehnal ničivý cyklon Nargis. Přes snahu vojenské junty znemožnit humanitárním organizacím přístup do nejhůře zasažených částí v deltě Iravadí se ČvT podařilo poskytnout přímou pomoc desetitisícům obětí. Ve složitých podmínkách pokračovala obnova zničených oblastí a podpora drobných živností.

SOS Gruzie: V srpnu 2008 obsadila ruská vojska Jižní Osetii a gruzínská mise ČvT začala poskytovat materiální a psychosociální podporu tisícům utečenců. Následně se mise začala věnovat i situaci dalších uprchlických komunit v Gruzii, žijících téměř dvacet let v drastických podmínkách.

Kambodža: V září 2008 otevřel ČvT stálou misi v Kambodži s cílem zlepšit péči o matku a dítě v jižní provincii Takeo. Do konce roku se podařilo zavést vodu a elektřinu do desítek klinik a začít školit porodní sestry.

Skutečná pomoc: Mezníkem ve financování rozvojových projektů bylo červnové zahájení dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc, která během prvního roku své existence přinesla téměř 3 miliony korun.

Desátý ročník Jednoho světa: Desátý, jubilejní ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se konal v březnu a dubnu 2008 v Praze a dalších 28 městech České republiky.

Celková návštěvnost překonala 100 000 diváků. Celý ročník byl symbolicky věnován Aun Schan Su Ťij.

2009

Humanitární intervence nebo dlouhodobé rozvojové programy Člověka v tísni přinesly v roce 2009 pomoc lidem v 18ti zemích Afriky, Asie a Evropy včetně České republiky. Aktivity ČvT měly ve většině zemí úspěšný dopad a znamenaly pozitivní změny v životech jednotlivců. Na Srí Lance a v Barmě musely bohužel čelit i vědomému bránění přístupu k postiženým obyvatelům ze strany místních úřadů.

Kongo: Začátkem ledna otevřel ČvT po ročních přípravách stálou misi na východě Demokratické republiky Kongo. V obtížném a nestabilním prostředí se věnuje především zpřístupňování pitné vody, nápravě devastovaného zdravotnictví a prevenci a ochraně žen ohrožovaných znásilněním.

Povodně 2009: Silné přívalové deště a následné záplavy, které zasáhly Českou republiku začátkem léta, zpustošily zejména na severní Moravě desítky vesnic. Díky nebývalé míře solidarity mezi českou veřejností se během krátké doby podařilo shromáždit téměř 70 miliónů korun, které byly rozděleny na podporu nejpostiženějších rodin, v menší části také na obnovu zničeného obecního majetku.

SOS Sumatra: V listopadu zasáhlo silné zemětřesení indonéskou Sumatru. ČvT využil prostředky z veřejné sbírky SOS k rychlé distribuci potravin, drobného vybavení a stavbě několika set nových domů.

Čečensko a Barma: Koncem roku ČvT uzavřel téměř desetileté působení v Čečensku a zároveň ukončil programy v Barmě, kde pomohl desetitisícům lidí postižených v roce 2008 cyklónem vrátit život do normálních kolejí. Na tuto práci navázala podpora vnitřních uprchlíků ve východní Barmě organizovaná z thajského pohraničí.

Skutečný dárek: Novinkou roku 2009 se stal charitativní e-shop www.skutecnydarek.cz, ve kterém lze koupit například kozu, krávu, šicí stroj, nebo školní tabuli. Náměty na certifikáty vznikly na základě požadavků zahraničních poboček Čvt a cena certifikátů odpovídá ceně konkrétní pomoci na místě. Výtěžek z prodeje darovacích certifikátů jde právě do sbírky Skutečná pomoc.

11. ročník Jednoho světa: Jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se konal v březnu a dubnu 2009 v Praze a dalších 29 městech České republiky. Celková návštěvnost opět překonala hranici 100 000 diváků a divaček. Program obsahoval 123 snímků z více než 40 zemí světa.

2010

Zemětřesení na Haiti: Bezprostředně po zemětřesení na Haiti v lednu zahájil Člověk v tísni humanitární pomoc. Později se zaměřil zejména na školství.

SOS Pákistán: Akce SOS Pákistán po nejničivějších záplavách v historii země se soustředila na rychlou obnovu.

Povodně v ČR: V roce 2010 třikrát zasáhly území České republiky povodně velkého rozsahu. Člověk v tísni vyhlásil v obou připadech veřejné sbírky, do kterých lidé přispěli částkou 41,6 mil. korun. Ze sbírek byly financovány: materiální pomoc, přímá finanční pomoc domácnostem a objekty veřejného zájmu.

Skutečná pomoc, skutečný dárek: Na podporu sbírky hledá Člověk v tísni příznivce, kteří se rozhodnou pravidelně věnovat tak málo, jako je deset korun denně. I taková částka totiž může zachránit životy. V roku 2010 se jednalo o pomoc nejchudším v Kambodži, Moldavsku, Etiopii a Namibii. V roce 2010 pokračoval prodej dárkových certifikátů v charitativním e-shopu www.skutecnydarek.cz. Bylo prodáno téměr 18 000 certifikátů, což byl dvojnásobek výsledku z předchozího roku.

Programy sociální integrace: PSI, které pomáhají doma, výrazně posílily vzdělávací působení, jako základ lepších šancí do života. Zahájen byl například pilotní projekt předškolní přípravy a klubů matek s dětmi. S témeř 200 sociálními pracovníky a koordinátry jsou dnes PSI v ČR největším poskytovatelem asistence lidem, kteří žijí v sociální exkluzi.

12. ročník Jednoho světa: Dvanáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se konal v březnu a dubnu 2010 v Praze a dalších 29 městech České republiky. Celková návštěvnost opět překonala stotisícovou hranici. Program představil 101 snímků z více než 37 zemí světa. 

Studentské volby: V dubnu proběhly Studentské volby. Zapojilo se do nich 135 středních škol, studenti odevzdali 20 233 platných hlasovacích lístků.

2011

SOS Somálsko: V červenci byla vyhlášena sbírka SOS Somálsko na pomoc uprchlíkům před katastrofálním hladomorem v oblasti Afrického rohu. Díky sbírce jsme dokázali rychle reagovat na vzniklou krizi a jako jediní v oblasti poskytnout komplexní pomoc uprchlíkům, což znamenalo pokrýt škálu potřeb od registrace uprchíků po zajištění potravin, bydlení, vzdělávání a zdravotnictví.

Egypt a Libye: V průběhu tzv. arabského jara jsme začali pracoval v Egyptě a Libyi. Do Egypta dorazily tři návštěvy českých expertů na různé aspekty transformace, proběhlo několik teréninků pro aktivisty z regionů. V Libyi jsme kromě humanitární pomoci zorganizovali přednášky pro nově založené nevládní organizace.

Norská výuková metoda: Sekce Programů sociální integrace zavedla při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí speciální norskou výukovou metodu Grunnlaget.

13. ročník Jednoho světa: Třináctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se konal v březnu a dubnu 2011 v Praze a dalších 33 městech České republiky. Celková návštěvnost dosáhla počtu 103 695 diváků a divaček. Program obsahoval 104 snímků z více než 43 zemí světa.

Jeden svět na školách: Desetiletá zkušenost vzdělávacího programu ukazuje, že film má své nezastupitelné místo ve výuce na základních a středních školách. Dokáže žáky zaujmout a na základě konkrétních lidských osudů jim přiblížit i složitá témata dnešního světa. Výukové materiály jednoho světa využívali v roce 2011 pedagogové na více než 2900 základních a středních školách v České republice.

Varianty: Varianty se už 10 let zabývají metodickou podporou pedagogů a to především v oblasti multikulturní výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. V posledních letech také otázkami ikluzivního školství a rovných príležitostí.

Skutečný dárek: V průběhu roku Člověk v tísni distribuoval v chudých zemích 250 000 sazenic stromů, 2 763 kuřat, 522 koz, 86 ovcí, 40 oslů s povozem, 20 šicích strojů a 742 dávek kojenecké stravy, kterou čeští dárci nakoupili v e-shopu SkutecnyDarek.cz.

2012

Angola: Sucha v Angole prohloubila dětskou podvýživu. Vyškolili jsme stovky komunitních zdravotních dobrovolníků, kteří vyšetřil i 225 000 dětí. Podvyživených je téměř pětina. Dětem potom dodáváme speciální výživu a jejich rodiče školíme o tom, jak podvýživě předcházet.

SOS Sýrie: V dubnu Člověk v tísni vyhlásil sbírku SOS Sýrie.Z humanitárního fondu Klubu přátel uvolnil milion korun na podporu podzemní sítě syrských lékařů Doctors Coordinate of Damascus. Další milion korun z fondu směřuje na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku. podvýživě předcházet.

Jeden Svět na školách: V roce 2012 jsme dokončovali práce na novém audiovizuálním portálu www.jsns.cz, který nabízí pedagogům i žákům materiály Jednoho světa na školách on-line.

Klub přátel: Nejvýznamněji pomohl Klub přátel Sýrii. Válka v této zemi v průběhu roku zesilovala a my jsme byli jedni z mála, kdo byl schopen dodat pomoc lidem na severu země.

Skutečná pomoc, Skutečný dárek: Největší část darů ze Skutečné pomoci byla v roce 2012 využita v Etiopii, kde stavíme školy, podporujeme internát pro sirotky a pomáháme místním farmářům. V roce 2012 pokračoval prodej dárkových certifikátů v charitativním e-shopu www.skutecnydarek.cz. Přibyly v něm nové dárky, které odpovídají potřebám zahraničních misí. Celkem bylo prodáno téměr 20 000 dárkových certifikátů.

2013

SOS Filipíny: Na sklonku roku 2013 jsme vyslali první týmy na tajfunem zasažené ostrovy na Filipínách, kde jsme založili novou humanitární misi.

Pomoc v zahraničí: V roce 2013 jsme pracovali ve 20 zemích, v 15 z nich jsme měli stálé mise. Na činnosti Člověka v tísni v zahraničí se podílelo přes 600 zaměstnanců.

Povodně v ČR: V červnu postihly Česko 50leté povodně, po kterých jsme distribuovali pomoc za více než 70 miliónů korun. Pracovníci navštívili přes 1800 vyplavených domácností. S 1343 z nich pak individuálně a často při opakovaných návštěvách probrali osobní situaci a dohodli v propracovaném systému posuzování a rozhodování povodňovou komisí finanční příspěvek na konkrétní plán obnovy zničené domácnosti.

Úspěch protidluhové kampaně: V rámci protidluhové kampaně se nám od roku 2009 podařilo změnit chování největších nebankovních poskytovatelů úvěrů v Česku. V roce 2013 žádná ze sledovaných společností nevyužívala rozhodčí doložku, společnosti si přestaly najímat na vymáhání bagatelních dluhů externí advokáty a využívat vyšší úroky z prodlení, než stanovuje občanský zákoník.

Jeden svět: Rekordní účast filmového festivalu Jeden svět. Dorazilo 110,372 návštěvníků z Prahy i regionů. Na programu bylo 106 filmů ze 44 zemí.

Jeden svět na školách online: Jeden svět spustil online portál jsns.cz, kde si učitelé a žáci mohou zdarma streamovat dokumentární filmy a využívat doprovodné vzdělávací a metodické materiály. Ke konci roku se na portál zaregistrovalo přes 1400 škol.

2014

V Sýriizemřeli tři naši pracovníci, kteří zahynuli spolu s dalšími civilisty při raketovém útoku na obytné čtvrti Aleppa. Člověk v tísni se v Sýrii stal jednou z mála organizací působících přímo ve válečných zónách. Syrští civilisté se stali největším příjemcem naší humanitární, především potravinové pomoci.

Konflikt na Ukrajině: Od počátku roku jsme lidskoprávní projekty na Ukrajině rozšířili o humanitární pomoc, nejdříve pro civilisty zraněné při konfliktu či rodiny zabitých na kyjevském Majdanu a později pro lidi postižené válečným konfliktem na východě země. Zaměřili jsme se zejména na pomoc uprchlíkům, opravy poničených domů či distribuce potravin a zdravotnického materiálu.

2015

Spolu s partnery z Polska a Norska jsme založili Centrum pro občanskou společnost (Prague Civil Society Centre), které podporuje otevřenou společnost, vládu zákona a občanské iniciativy v zemích Východního partnerství, Rusku a zemích Střední Asie.

Po ničivém zemětřesení s devíti tisíci oběťmi začínáme pracovat v Nepálu, kde vedle rekonstrukcí obydlí a obnovy živností pomáháme ohroženým skupinám obyvatel, zejména ženám.

2016

Uspořádali jsme první ročník soutěže pro mladé aktivní lidi Hledá se leadr, která je motivuje k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus a pomáhá výhercům jejich nápady uskutečnit.

Na eshopu SkutecnyDarek.cz lidé lidé nakoupili rekordních 30 tisíc darovacích certifikátů v hodnotě převyšující 14,5 milionu korun.

Na konci roku pracovalo více než 2000 zaměstnanců Člověka v tísni ve 30 zemích světa i v České republice. Celkový objem pomoci přesáhl 1,5 miliardy korun. 

 

Sdílejte nás:
Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou výstavu o podněsterské LGBT komunitě

Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou..

31. srpna 2017
Podněstří (Mold.);
Lidská práva;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím z DR Kongo do Angoly. Člověk v tísni pomáhá se sanitací, hygienou a přístupem k vodě

Více než 33 000 lidí uprchlo před násilím..

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou výstavu o podněsterské LGBT komunitě

Člověk v tísni přiváží do Prahy zakázanou..

31. srpna 2017
Podněstří (Mold.);
Lidská práva;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

Lidé utíkají z DR Kongo do Angoly

4. září 2017
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzdělávání zachraňuje dětské životy

Vzdělávání zachraňuje dětské životy

29. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Povodně v Nepálu 2017

Povodně v Nepálu 2017

23. srpna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
test

test

4. srpna 2017

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Děkujeme členům Klubu přátel za pomoc v Nepálu

Děkujeme členům Klubu přátel za pomoc v..

15. května 2017
Nepál;
Klub;

Video

Poděkování dárcům SOS Nepál

Poděkování dárcům SOS Nepál

15. května 2017
Nepál;
Klub;

Video
Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

23. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Od: 28.02.2017 17:30
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Kalendář
Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v  tísni v  Angole

Ohlédnutí za 10 lety působení Člověka v..

Od: 14.09.2017 19:00
Angola;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Kalendář
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz