Člověk v tísni  Sociální práce  Liberec  Vzdělání  Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Foto:

Jako terénní sociální pracovnice se poměrně často setkávám s tím, že klienti našich služeb nenadále změní svou zdravotní pojišťovnu. „Nová“ zdravotní pojišťovna dříve bývala většinou Vojenská, v poslední době je to častěji Oborová. Ke změně pojišťovny dochází trochu nestandartním způsobem, totiž přímo v bydlišti našich klientů. Ještě se mi nestalo, aby ke mně domů někdo přišel s takovou nabídkou, ale já nežiji v sociálně vyloučené lokalitě. 

Zprostředkovatelé se totiž zaměřují zvlášť na lidi, kteří se zcela neorientují v systému zdravotní péče a nedokáží odhadnout dopad takové změny. Když mají následně problém sehnat lékaře nebo jim někde odmítnou vyšetřit dítko, teprve pocítí následky. I když tato praxe není zcela v pořádku eticky, není v rozporu se zákonem. Klient si přeci sám vybral tím, že smlouvu podepsal. Okolnosti již nikoho příliš nezajímají.

Nedávno jsem se ale setkala s tím, co již je za hranicí zákona. Již dlouhodobě jsem v kontaktu s paní A., která nikdy nedostala příležitost naučit se číst a psát. Vyrostla v romské osadě, odkud chodila do první třídy. Následně školu přestala navštěvovat, aby se starala o své mladší sourozence, kterých bylo celkem jedenáct. Svůj hendikep již v dospělosti nedohnala. Aby mohla vyřizovat nezbytné úřední záležitosti, naučila jsem ji jednoduchý podpis.

Když jsem paní A. před nedávnem navštívila, pročítala jsem její korespondenci a z ní jsme zjistily, že má změněnou zdravotní pojišťovnu. Z VZP na OZP. Vzhledem k tomu, že dopisy byly staršího data, bezprostřední návrat již nepřipadal v úvahu. Paní A. se s tím smířila. Okolnosti podpisu si paní A. nepamatovala, ale vzpomněla si na návštěvu nějaké paní před několika měsíci. Této návštěvě byla shodou okolností přítomna také její dospělá dcera a ta si vybavila, že zprostředkovatelka zároveň se změnou pojišťovny nabízela změnu praktického lékaře. Lékař měl být ze zařízení „Moje ambulance“. Matka dle dcery nic nepodepsala, ale s paní A. jsme se pro jistotu do zařízení vypravily. Chtěly jsme na místě zjistit, zda tam není paní A. registrovaná.  A hle, skutečně byla! A podpis na registračním listě nebyl ten, který jsem jí učila. Ač je hodně jednoduchý, bezpečně ho poznám.

Jak je vidět, stačí jeden klikyhák a máme jiného lékaře, pojišťovnu a kdo ví, co ještě. Jak se k uvedenému vyjádří vedení společnosti „Moje ambulance“, se teprve uvidí. Paní A. se zase vrátila ke své praktické lékařce a pojišťovnu možná změní, až uplyne k tomu určná lhůta. Ale cizí paní už asi vařit kafe nebude, jak jí velí její tradiční pohostinnost. A to je škoda.

Sociální služby Terénní programy byla v roce 2016 podpořena z dotace Libereckého kraje.

 

Autor: Eva Sanetrníková, koordinátorka služeb

Sdílejte nás:

Další...

Hudební dílna

Hudební dílna

7. prosince 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Panenka Persona doll  v Předškolním klubu

Panenka Persona doll v Předškolním klubu

30. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Podpora vzdělávání ve Frýdlantu

Podpora vzdělávání ve Frýdlantu

25. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek

VDECHNI ŽIVOT SÍDLÁKU vol. 2

VDECHNI ŽIVOT SÍDLÁKU vol. 2

9. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

2. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Tak lze také pomoci

Tak lze také pomoci

26. října 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek

Hudební dílna

Hudební dílna

7. prosince 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Panenka Persona doll  v Předškolním klubu

Panenka Persona doll v Předškolním klubu

30. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Podpora vzdělávání ve Frýdlantu

Podpora vzdělávání ve Frýdlantu

25. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek

VDECHNI ŽIVOT SÍDLÁKU vol. 2

VDECHNI ŽIVOT SÍDLÁKU vol. 2

9. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

2. listopadu 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek
Tak lze také pomoci

Tak lze také pomoci

26. října 2016
Liberec
Sociální práce;

Článek

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
novější Stránka
z 10
starší
Více novinek
Odběr RSS
Přispějte

Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/