Člověk v tísni  Humanitární a rozvojová pomoc  Bosna a Herc.  V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

Foto: Jiří Velenský

Člověk v tísni využije zbývající prostředky ze sbírky SOS Balkán na opravu základní školy v bosenské obci Ševarlije. Během květnových povodní, které zasáhly rozsáhlé oblasti Bosny a Hercegoviny a sousedního Srbska, zničila voda přízemí školy. Žáci a učitelé zde přišli o část vybavení, nábytek, poškozeny byly toalety a zničen bojler na teplou vodu.  Škola přitom slouží nejen Ševarlije, ale také dalším třem přilehlým obcím a chodí do ní 200 žáků. Člověk v tísni pomůže s opravami tak, aby zde co nejdříve mohlo probíhat normální vyučování.

Do Ševarlije jsem dorazil, poté co voda opadla,“ říká Jiří Velenský, který pomáhal koordinovat povodňovou pomoc v Bosně. „Škola leží těsně u břehu řeky Bosny. Voda zde zaplavila přízemí zhruba do výše jednoho metru,“ vysvětluje.  Bezprostřední úklid škod zajistili místní učitelé a dobrovolníci. Přestože škody na školních budovách byly značné, záplavy naštěstí nenarušily statiku.

Člověk v tísni využije prostředky ze sbírky SOS Balkán na část nejnutnějších rekonstrukčních prací. Půjde především o výměnu dveří, oken a okapů nebo novou fasádu. „Na opravě školy spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi. My budeme pracovat především na venkovní části budov, zatímco partneři pomohou s opravou vnitřku,“ říká Ondřej Nádvorník, koordinátor programů Člověka v tísni na Balkáně.

V Šervalije pomůžeme opravit školu pro 200 žáků

Na opravu školy v Ševarlije použijeme většinu zbylých prostředků SOS sbírky, kterou Člověk v tísni vyhlásil v květnu 2014 na pomoc rodinám zasaženým povodněmi v Bosně a Srbsku. Celkem se díky dárcům sbírky podařilo vybrat 2,2 milionu Kč, na pomoc byl uvolněn také 1 mil Kč z prostředků Klubu přátel Člověka v tísni.

Pomoc rodinám, které na Balkáně vyplavily ničivé povodně, poskytly také některé české společnosti a instituce,“ říká Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni. „Jako příklad bych uvedl podporu Nadace Vodafone, která kromě vlastního daru také po jeden měsíc zdvojnásobovala každou přijatou DMS poslanou do sbírky ze sítě Vodafonu.  V rámci benefiční akce nás podpořilo také například Národní divadlo. Díky tomu jsme mohli pomoci ještě více rodinám, “ dodává.

Velká část prostředků byla použita na materiální pomoc v postižených regionech bezprostředně po opadnutí velké vody. 1500 rodin v Srbsku a 1000 rodin v Bosně dostalo v prvních týdnech balíčky s nejnutnějšími věcmi na odklízení škod jako jsou kyblíky, lopaty, pytle nebo čisticí prostředky a dezinfekce.

V Bosně směřovala naše pomoc mimo jiné do obcí Doboj a Maglaj. Přes obě města se přehnala až čtyřmetrová povodňová vlna. V Doboji jsme zorganizovali týmy, které s pomocí tlakových čističů myly vyklizené domy. V terénu pracovaly celkem 3 týdny.

V Srbsku jsme materiální pomoc dodali také do jedné základní školy a jedné mateřské školy v obci Obrenovac, které byly těžce vyplaveny. Rozsah škod zde byl tak velký, že jsme učitelům, kteří pracovali na odklízení škod, museli zajistit také dodávky vody a potravin. V širokém okolí totiž nebyl jediný funkční obchod.

V obou zemích jsme také sdíleli své zkušenosti týkající se povodňové pomoci v ČR a rozdávali příručku obsahující základní informace o tom, jak se vypořádat s následky záplav.  Hlavním cílem bylo poskytnout rady, jak zjistit rozsah škod, provést správně čištění a dezinfekci nebo jak postupovat při vysoušení zdiva. Povodňové příručky byly přeloženy do srbštiny a bosenštiny.

 

Autor: Jakub Čejchan

Sdílejte nás:

Další...

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou..

22. srpna 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli 2500 rodinám

Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli..

22. července 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Galerie

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni vyšle povodňový tým do Bosny a Hercegoviny i Srbska, pro vyplavené zároveň překládá povodňovou příručku

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do..

20. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

19. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou..

22. srpna 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli 2500 rodinám

Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli..

22. července 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do Bosny a Hercegoviny i Srbska, pro vyplavené zároveň překládá povodňovou příručku

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do..

20. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Vyhlásili jsme povodňovou sbírku pro Bosnu a Hercegovinu i Srbsko a na pomoc uvolnili milion korun

Vyhlásili jsme povodňovou sbírku pro Bosnu..

17. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Galerie
Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

19. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
novější Stránka
z 2
starší
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRA

Hlavní partner

SUMERO


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php