Člověk v tísni  Humanitární a rozvojová pomoc  Arménie  „Už si ani nepamatuji, kolikrát jsme byli zatčeni“

„Už si ani nepamatuji, kolikrát jsme byli zatčeni“

Foto:

Před dvěma měsíci, u příležitosti mezinárodního Dne lidských práv, uspořádal Východoevropský program Člověka v tísni uzavřený kulatý stůl pod názvem Lidská práva v postsovětském prostoru očima obhájkyň lidských práv. Naše pozvání na toto třídenní setkání přijalo dvanáct významných lidskoprávních aktivistek z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruska, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Ukrajiny.

V době zvyšujícího se tlaku na občanskou společnost, pronásledování novinářů, opozičních politiků, aktivistů a masivního porušování práv a omezování svobod občanů v zemích východní Evropy a Střední Asie jsou podobná setkání více než aktuální. Zajímalo nás, kde vidí příčiny současné situace a především možné cesty jejího řešení ženy, které našly své místo i jinde než „u plotny“, kam bývají ve většině zmiňovaných zemí tradičně vykazovány.

Z živých diskuzí vyplynulo, že příčiny zostřených represí a agresivity tamních režimů je nutné hledat především v mnohdy katastrofální ekonomické situaci a z toho vyplývající nespokojenosti obyvatel daných zemí, ale také v geopolitických procesech, především v událostech na Ukrajině a obavách před rozšířením „viru“ Majdanu do dalších zemí v regionu.

Politické elity, které na nálady ve společnosti a možné ohrožení svých pozic nedokážou reagovat jinak než represemi, přebírají jedna od druhé vyzkoušené praktiky očerňování, šikany a umlčování svých kritiků, stejně jako praxi beztrestnosti pro vykonavatele těchto zadání. Stručně to můžeme vyjádřit parafrázováním známého hesla: „Autoritáři všech zemí, spojte se!“

Jak to vypadá v praxi, je zřejmé z vyjádření samotných aktivistek: „Režim se lidských práv a čehokoliv nezávislého bál už po oranžové revoluci, ale po Majdanu začal doslova hon.“ – „Teď jde u nás do parlamentu zákon o zahraničních agentech, který je téměř doslovným přepisem toho ruského.“ – „Už si ani nepamatuji, kolikrát jsme byli zatčeni.“ – „Situace ve sféře práv člověka se zhoršuje doslova každý den, zákony nefungují, platí hlavně to, co řekne prezident.“ – „Novináři a blogeři končí ve vězení, nevládní organizace jsou systematicky diskreditovány.“ – „Prudké zvýšení cen vyvolalo protesty v ulicích, které přerostly v potyčky s policií. Zatčeno bylo přes dvě stě lidí, mnozí byli biti a mučeni.“

Citace se týkají každá jiné země, přesto jsou si popisované události podobné jako vejce vejci. Zúčastněné ženy proto uvítaly možnost podělit se s kolegyněmi z okolních zemí o zkušenosti, postřehy a doporučení. Setkání vnímaly i jako šanci prodiskutovat možnosti vzájemné podpory. Společnou strategii a postup totiž považují za jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšného vzdorování autoritářským tendencím regionálních vládců. Stejnou váhu ovšem přikládají také spolupráci s mezinárodními organizacemi, institucemi či médii, díky nimž může být jejich hlas uslyšen i za hranicemi jejich států a celého regionu.

To, co nejvíce potřebují, jsou nové znalosti a praktické dovednosti, finanční podpora či pomoc obětem perzekucí a jejich rodinám. Na prvním místě je to ovšem pozornost a pochopení mezinárodního demokratického společenství, které by se i ve svém vlastním zájmu mělo řídit pravidlem, že s diktátory se neobchoduje, nepřátelí a především se jim neustupuje.

Rozhovor Petry Procházkové s jednou z účastnic setkání Lidská práva v postsovětském prostoru očima obhájkyň lidských práv si můžete přečíst ZDE.

Akci podpořil Heinrich Böll Stiftung Praha

Přihlašte se a budete pravidelně dostávat Východoevropský žurnál:

 

 

 

Autor: Východoevropský program ČvT

Sdílejte nás:

Další...

Minibus dodaný Člověkem v tísni spojuje odlehlé arménské vesnice s okolím

Minibus dodaný Člověkem v tísni spojuje..

26. května 2015
Arménie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dokumenty a festivaly podporujeme i na Kavkaze. Inspirací byl Jeden svět

Dokumenty a festivaly podporujeme i na..

6. března 2015
Arménie; Ázerbájdžán; Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni pomáhá v Arménii

Člověk v tísni pomáhá v Arménii

16. dubna 2014
Arménie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i Moldavska na festivalu Jeden svět

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i..

12. března 2014
Arménie; Česká republika; Gruzie; Irák; Moldavsko; Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Prostřednictvím filmu otevíráme debatu o lidských právech na Jižním Kavkazu

Prostřednictvím filmu otevíráme debatu o..

23. dubna 2013
Arménie; Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Minibus dodaný Člověkem v tísni spojuje odlehlé arménské vesnice s okolím

Minibus dodaný Člověkem v tísni spojuje..

26. května 2015
Arménie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dokumenty a festivaly podporujeme i na Kavkaze. Inspirací byl Jeden svět

Dokumenty a festivaly podporujeme i na..

6. března 2015
Arménie; Ázerbájdžán; Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Prostřednictvím filmu otevíráme debatu o lidských právech na Jižním Kavkazu

Prostřednictvím filmu otevíráme debatu o..

23. dubna 2013
Arménie; Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i Moldavska na festivalu Jeden svět

Kolegové z Gruzie, Arménie, Mongolska i..

12. března 2014
Arménie; Česká republika; Gruzie; Irák; Moldavsko; Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Člověk v tísni pomáhá v Arménii

Člověk v tísni pomáhá v Arménii

16. dubna 2014
Arménie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
novější Stránka
z 1
starší
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz