Člověk v tísni  Sociální práce  Sociální práce  Terénní sociální práce

Terénní sociální práce

Foto:

Terénní sociální práce je nejdéle nabízenou službou společnosti Člověk v tísni - první terénní sociální pracovníci se do vyloučených lokalit vydali již v roce 1999, aby tu pomohli sociálně slabým rodinám zvládnout problémy, které vyplívají ze života v sociálním vyloučení.

Poslání

Posláním sociální služby terénní sociální práce je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních  sociálních služeb.

Naši pracovníci bezplatně poskytují službu terénní programy podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb a to osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, které si nejsou schopny samy pomoci. Smyslem této služby  je pomoci klientovi v začlenění do společnosti či zabránění jeho společenskému vylučování.

Klademe důraz na individuální pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Činnosti spojené s řešením klientova problému nevykonáváme bez vědomí klienta a za klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Neposkytujeme finanční prostředky ani jinou materiální podporu.

Naše cíle

Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších sociálních struktur.

Cílů dosahujeme pomocí následujících kroků:

a) Zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu konkrétního klienta.
b) Zprostředkováváme služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.
c) Pomáháme klientům s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním)  jejich práv.
d) Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí.
e) Motivujeme okolí klienta, obyvatele sociálně vyloučené lokality k řešení jejich problémů.
f) Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
g) Na místní úrovni pracujeme na změně přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám.

Naše zásady

Služba je poskytovaná na základě standardů kvality sociálních služeb, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Klienti nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Neohlížíme se na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost.

Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci klientů do společnosti. Služba se odehrává převážně v přirozeném prostředí klienta.

Snažíme se v maximální možné míře využít jeho přirozené sociální zdroje, jako je rodina, příbuzní apod.

Naše služby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci a jsou poskytovány zdarma.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým, které jsou starší 18 let.

Sociálně vyloučení ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kteří „nedosáhnou" na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo je neumí využít a splňují další kritéria sociálního vyloučení nebo jejich kombinaci. Mezi znaky sociálního vyloučení patří  nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a  obtíže při kontaktu s institucemi.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kterým by neposkytnutím naší pomoci hrozilo sociální vyloučení, a kteří si sami neumějí pomoci, protože „nedosáhnou" na běžně dostupné služby.

Kdo nepatří do naší cílové skupiny
a) osoba, která žádá o službu, kterou neposkytujeme
b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
c) osoba nespadá do cílové skupiny

Kapacita služby

Kapacita služby se odvíjí od charakteru individuálních zakázek klientů (dlouhodobé, krátkodobé). Maximální kapacita pracovníka pro přímou práci s klientem je 20 dlouhodobých klientů.

Sdílejte nás:

Další...

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

novější Stránka
z 168
starší
Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Protiprávní sterilizace

Protiprávní sterilizace

Český helsinský výbor: Hledáme protiprávně sterilizované ženy


GhettOut - online hra

GhettOut - online hra

Vyzkoušejte si každodenní realitu života za zdmi sociálně vyloučených lokalit.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/