Člověk v tísni  Sociální práce  Olomouc  V Jeseníku řešíme oblast pracovního práva

V Jeseníku řešíme oblast pracovního práva

Foto: Ilustrační foto

Hledáte vhodné zaměstnání? Nebo jste zaměstnaní, ale nejste spokojeni s pracovními podmínkami? Zaměstnavatel nevyplácí mzdu včas? Můžeme Vám bezplatně pomoci.

V rámci poskytování sociálních služeb se často setkáváme s lidmi, kteří hledají zaměstnání. Během konzultací vytváříme životopis a průvodní dopis, připravujeme se na výběrová řízení. Využít můžeme také profesní diagnostiku. Díky ní klient zjistí, jaké pracovní pozice se nejlépe hodí k jeho konkrétní povaze (osobnosti), co od práce očekává, kde jsou jeho přednosti a na jakou oblast se zaměřit. Mnohdy pro návrat na pracovní trh stačí málo – získání většího sebevědomí, ukázání jiné možnosti nebo pouze informační podpora.

Často se setkáváme s tím, že nemá při exekucích smysl pracovat. Smysl to má! Zvlášť pokud zaměstnanec rozumí tomu, jak se exekuce promítne do jeho mzdy.

Během spolupráce s klienty také vyjednáváme se zaměstnavateli s cílem vytvořit vhodné pracovní pozice, šité na míru konkrétnímu zaměstnanci. Cílem spolupráce s klientem je nejen uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem, ale zejména udržení se v práci co nejdéle. Podporu většinou poskytujeme oběma stranám – zaměstnanci i zaměstnavateli. Usilujeme o nastavení pracovních podmínek tak, aby lidé chodili do práce rádi, s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, a aby byla práce přínosem pro obě strany.

Velmi těžce se hledá práce osobám např. se zdravotním postižením, starším osobám, lidem bez vzdělání.

Naší snahou je také vedení zaměstnavatelů k legalizaci pracovněprávních vztahů a odbourávání tzv. práce „na zkoušku“ bez pracovních smluv nebo dohod konaných mimo pracovní poměr.

Někteří zaměstnavatelé využívají strachu lidí ze ztráty zaměstnání. A tak se v poslední době více setkáváme s porušováním právních předpisů v oblasti pracovního práva, bezpečnosti práce nebo zákona o zaměstnanosti.

O co konkrétně jde - co řešíme?

Často se setkáváme s porušováním pracovněprávních předpisů. Většinou se témata týkají odměňování za práci (nedodržení výplatního termínu nebo špatně vypočtené mzdy), neproplácení přesčasů a příplatků, neposkytování odpočinku mezi směnami nebo během týdne, a s tím spojené dvojí evidence docházky.

Velkým problémem jsou pracovní podmínky a diskriminace, kterou lze zaznamenat již u výběrových řízení vyžadováním nadbytečných nebo diskriminačních údajů. Z tohoto důvodu na tyto situace klienty připravujeme. Jsou informováni, na co mají a nemají zaměstnavatelé a zaměstnanci právo, jak reagovat a kde získat podporu.

Nezapomeňte, že i vy máte právo svou situaci řešit!

Zaměstnanec se může obrátit na odbory nebo na místně příslušné pracoviště inspekce práce. Také je možné podat podnět elektronicky na Státní úřad inspekce práce. Případně můžeme pomoci my.

Terénní pracovníci naší organizace poradí všem, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti či právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce. Poskytujeme pomoc ve formě bezplatného právního poradenství, nabízíme podporu při vyjednávání se zaměstnavatelem nebo při podání podnětu k inspekci práce nebo úřadu práce. V některých případech pak podáváme žaloby k soudu.

Kam se obrátit - kde najdu organizaci Člověk v tísni?

Nejjednodušším způsobem je kontaktovat naše pracovníky telefonicky.

Na tuto problematiku se specializuje Ing. Petra Vrbová, telefon: 739 320 222. Pomoci může ale kterýkoli z pracovníků.

Doporučujeme přijít do naší kanceláře v Jeseníku, Karla Čapka 1147/10 (budova IPOS) v rámci konzultačních hodin (středa 9 – 12 hodin). V této době je minimálně jeden z pracovníků k zastižení a není třeba se objednávat.

  

 

Autor: Petra Vrbová, Terénní pracovnice

Sdílejte nás:

Další...

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

19. června 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Průvodce moravskou tísní - Sociálně..

17. května 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní sociální práce

Průvodce moravskou tísní - Terénní..

18. dubna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Asi bych dodal..že jsem tady rád

Asi bych dodal..že jsem tady rád

1. března 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

19. června 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Průvodce moravskou tísní - Sociálně..

17. května 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní sociální práce

Průvodce moravskou tísní - Terénní..

18. dubna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Asi bych dodal..že jsem tady rád

Asi bych dodal..že jsem tady rád

1. března 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

novější Stránka
z 11
starší
Více novinek
Odběr RSS
Přispějte
Kde pomáháme

Kontakty: pobočka Olomouc

Kontakty: pobočka Olomouc


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/