Člověk v tísni  Sociální práce  Ústí nad Labem  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

Foto: Lenka Stiborová

Ručení je jedním ze způsobu zajištění pohledávek, které vznikají z poskytnutých úvěrů. Je tedy jedním ze závazků úvěrové smlouvy, ze kterého plynou jisté povinnosti, které nemusí být vždy zrovna příjemné. Mnoho lidí si tyto povinnosti plně neuvědomuje a zcela jim nerozumí, což může mít negativní dopad na jejich život.

 Největším břemenem ručitele je to, že pokud dlužníku ručí ve smlouvě byť do určitě částky, dluh jde automaticky za ním, pokud by dlužník přestal splácet. Věřitelé však mohou po ručiteli dluh vymáhat i v případě, že dlužník úvěr splácí v insolvenčním řízení, jelikož chce dluh vymoci v jeho plné výši. Ručitel je tedy osoba, která v bance při požadavku na úvěr, prochází stejným hodnotícím procesem jako žadatel o úvěr a měl by být zcela informován o tom, že pokud se žadatel o úvěr dostane do platební neschopnosti, závazek opravdu padne na něj. Ručitel by měl být schopen, úvěr a úroky z něho plynoucí, splácet.

 S ručením je spojeno mnoho dalších negativních záležitostí, s kterými ručitelé nejsou při podpisu smluv zcela seznámeni, nemají dostatek informací a proto ani nemohou vědět, co vše ručení obnáší. Často si ručení pletou s jinými pojmy a vše začínají klíčovat, až když se objeví nějaký problém, který musí neprodleně řešit a poradit se s odborníkem. Ručitel si musí plně uvědomit, že tím na sebe bere břemeno na mnoho let. Ručení by se tedy dalo nazvat jako mučení ručitele, jelikož vše může dopadnout na jeho bedra. Je dobré se předem tomuto trendu ručení vyvarovat, nebo si moc dobře rozmyslet, komu půjdu dělat ručitele. Ručitel by měl být obezřetný a zvážit veškerá pro a proti, než se k tomuto závazku rozhodne.

 Z ručení se také nedá snadno vyvázat, rozhodně to není tak jednoduché, jak si ručitel myslí. S tímto rozhodnutím by musel nejdříve souhlasit sám dlužník, kterého musíme neprodleně informovat, a jen on může u banky zažádat o změnu ve smlouvě. Banka se všemi změnami musí souhlasit a požaduje po dlužníku, aby nahradil původního ručitele jiným nebo jiným zajištěním jako je například zástavní právo k nemovitosti. Samotný ručitel se tedy na základě vlastního rozhodnutí vyvázat nemůže a musí zde proběhnout řádný proces. Často se však stává, že samotný dlužník s ručitelem nechce vůbec komunikovat a s tím jsou spojené potíže, které musí ručitel vyřešit. Jedinou obranou ručitele pak může být žaloba na dlužníka, která je podávána k soudu.

 Z předešlého tedy vyplývá, vždy si dobře nechte projít hlavou, jaký závazek na sebe berete a řádně čtěte veškeré smlouvy a povinnosti z nich vyplývající. Na rozmyšlení si dejte čas, jelikož závazek nemusíte podepisovat ihned na místě.

 

Autor: Lenka Stiborová, dluhová poradkyně

Sdílejte nás:

Další...

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hrad

7. srpna 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Cesta na dno a zpátky

Cesta na dno a zpátky

28. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Malá velká pomoc

Malá velká pomoc

9. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let Člověka v tísni

Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let..

6. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

29. května 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Můj dům, můj hrad

Můj dům, můj hrad

7. srpna 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Cesta na dno a zpátky

Cesta na dno a zpátky

28. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Malá velká pomoc

Malá velká pomoc

9. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let Člověka v tísni

Oslavte s námi v Ústí nad Labem 25 let..

6. června 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

29. května 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Naše kapela z klubu

Naše kapela z klubu

28. července 2015
Sociální práce;

Galerie
Konec školního roku v Ústí nad Labem

Konec školního roku v Ústí nad Labem

27. července 2015
Sociální práce;

Galerie
novější Stránka
z 37
starší
Více novinek
Odběr RSS
Chci pomoci

Přeshraniční spolupráce: Inspiration Sachsen

Přeshraniční spolupráce: Inspiration Sachsen

Projekt se zaměřuje na vytvoření místních partnerství a česko-německé tematické sítě s cílem zajistit přenos zkušeností a účinných postupů při sociální a preventivní práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými v ohrožení.


Jeden svět

Jeden svět

Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět se uskuteční 15. - 22. března v Mumii. Těšíme se na Vás.


Mezinárodní workcampy

Mezinárodní workcampy

Již více než deset let pořádáme každé léto dvoutýdenní workcamp, kterého se zúčastňují dobrovolníci z celého světa. Více informací zde.


Action Bohème

Action Bohème

Pod hlavičkou Action Bohème se skrývá skupina francouzských studentů, kteří s naší pobočkou dlouhodobě spolupracují.


TV Předlice

TV Předlice

„Když jsou Předlice v médiích, tak je zpráva většinou negativní.“ Tuhle informaci si kluci z klubu Mixer vzali k srdci a založili si vlastní televizi.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/