Člověk v tísni  Lidská práva  Nikaragua  Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Foto:

Rozhodli se neemigrovat, i když je k tomu jejich vláda nutí. 

Praha, 5.února 2016 - Cenu Homo Homini za rok 2015 získá skupina jedenácti kubánských disidentů za svou vytrvalost, neohroženost a morální důslednost v prosazování lidských práv na Kubě, kterým vědomě obětují své osobní svobody. „Cena byla udělena jedenácti bývalým politickým vězňům, kteří i přes tlak režimu, aby emigrovali, zůstali na ostrově a pokračují v boji za větší svobodu kubánských občanů. Tito lidé pro nás symbolizují všechny kubánské disidenty, politické vězně a aktivisty, kteří se zasazují za demokratické reformy. Jim všem touto cestou patří naše podpora,“ říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Cena bude již tradičně udělena během slavnostního zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 7. března 2016 v Pražské křižovatce. Slavnostní večer začne v 19:00.

Zpráva z udílení Homo Homini včetně krátkého videa představující laureáty naleznete zde.

„Bylo mi jasné, že musím zůstat na Kubě a pokračovat v boji za demokracii. Věděl jsem, že to nebude jednoduché a již nebude cesty zpátky, ale nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval a litovat nebudu,“ říká Jorge Olivera, jeden z oceněných disidentů, spisovatel a novinář.

V roce 2003, během takzvaného Černého jara, Castrův režim zadržel 75 nevýznamnějších kubánských disidentů a odsoudil je k vysokým trestům odnětí svobody ve výši od 6 do 28 let. Díky velkému mezinárodnímu úsilí byla většina vězněných ze skupiny 75 v roce 2010 předčasně propuštěna. Režim na ně následně vytvářel silný tlak, aby odešli do exilu. Jedenáct lidí   i přes výhružky, pronásledování a každodenní šikanu na Kubě dodnes zůstává a pokračuje ve svém boji za lidská práva a svobody na ostrově.

„Cena představuje velký závazek a novou silnou motivaci pro naši práci za demokracii na Kubě,“ dodává Jorge Olivera.

Podle Castrovy vlády představuje  skupina propuštěných vězňů pro Kubu bezpečností riziko. Jejich svobody jsou omezené, režim jim například nedovolí vycestovat a vrátit se zpět jako ostatním Kubáncům, pro něž se cestování již uvolnilo.  Na svobodě zůstávají na základě institutu přerušení výkonu trestu, což znamená, že až do doby, kdy jim vyprší délka jejich původního trestu, což bude mezi lety 2024 a 2028, mohou být kdykoliv vráceni zpět do vězení.

Současná Kuba

V prosinci roku 2014 oznámila Kuba obnovení diplomatických vztahů s USA. Událost vyvolala zvýšenou pozornost světové veřejnosti. Kubu následně navštívila řada světových politiků i investorů a režimu se poměrně úspěšně dařilo přesvědčovat svět, že země má zájem se otevírat a pomalu se měnit v demokracii. Bohužel, kromě otevření americké ambasády na Kubě, rok 2015 příliš pozitivních změn nepřinesl. Ve druhé polovině dokonce stoupl počet arbitrárních zadržení aktivistů – např. v listopadu jich bylo krátkodobě zadrženo téměř 1500. Na Kubě pořád zůstává mezi 27 a 30 známými politickými vězni, prostor pro občanskou společnost zůstává velice omezený, kritické nezávislé organizace nezískají registraci a nemohou tak otevřeně fungovat a v zemi stále nejsou povolená jiná než státní média.

11 oceněných:

Martha Beatriz Roque Cabello, Jorge Olivera Castillo, Ángel Juan Moya Acosta, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, Iván Hernández Carrillo, Héctor Maseda Gutiérrez, Óscar Elías Biscet González, Eduardo Díaz Fleitas, Librado Ricardo Linares García, Arnaldo Ramos Lauzurique

Homo Homini

Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem nebo skupinám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Cena byla poprvé  vyhlášena v roce 1994. Mezi jejími nositeli z předchozích let je ázerbájdžánský právník Intigam Alijev, kyrgyzský obránce nespravedlivě stíhaných Azimžan Askarov, čínský disident Liou Siao-po (později oceněný Nobelovou cenou míru) a také kubánský disident Oswaldo Payá Sardiňas, který zemřel za nevyjasněných okolností před 3 lety. Řada nositelů tohoto ocenění bohužel zůstává z politických důvodů za mřížemi vězení ve svých zemích.

Člověk v tísni na Kubě

Člověk v tísni působí na Kubě od roku 1997, kdy zde začal podporovat disidenty a politické vězně. S měníci se situací na ostrově se stále více zaměřuje na podporu aktivit nezávislých občanských skupin a novinářů. Věnuje se monitoringu porušování lidských práv na ostrově a zastává se práv politicky pronásledovaných osob.

 

Více informací poskytne:

Adéla Pospíchalová, tel.: 777 787 968, adela.pospichalova@clovekvtisni.cz

 

 

Autor: AP

Sdílejte nás:

Další...

Homo Homini převzala za 11 kubánských disidentů matka jednoho z oceněných. Sami svobodně cestovat nemohou

Homo Homini převzala za 11 kubánských..

8. března 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským..

5. února 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
Homo Homini převzala za 11 kubánských disidentů matka jednoho z oceněných. Sami svobodně cestovat nemohou

Homo Homini převzala za 11 kubánských..

8. března 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským disidentům

Cena Homo Homini byla udělena 11 kubánským..

5. února 2016
Kuba; Nikaragua; Venezuela;
Lidská práva;

Článek
novější Stránka
z 1
starší
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz