Člověk v tísni  Sociální práce  Olomouc  Dluhy  Průvodce moravskou tísní - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Průvodce moravskou tísní - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Foto: archiv ČvT

Do organizace Člověk v tísni jsem nastoupila před šesti lety na pozici terénního pracovníka pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Olomouci, a to po jedné z nejlepších pracovních pozic: rodičovské dovolené. Na pracovní nabídce se mi líbila možnost individuální práce s rodinou. Mé povědomí o organizaci bylo pouze v oblasti zahraniční a humanitární, programy sociálních služeb pro mne byly celkem novinkou.

Pracovní zkušenosti jsem měla spíše „úředního“ charakteru, ale např. praxi v sociálně právní ochraně dětí vnímám dodnes spíše jako výhodu, ať již z hlediska získání náhledu na možnosti práce s rodinou z této pozice nebo například na rozhodování soudu v rámci rodinného práva atp.

Aktuálně tedy v organizaci Člověk v tísni pracuji jako aktivizační pracovník v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a částečně také jako terénní pracovník v rámci terénních programů. Nejčastěji tedy doprovázím v různých životních situacích rodiny s nezletilými dětmi, ale zároveň i jednotlivce v jakémkoli věku, kteří svou aktuální životní situaci potřebují zvládnout s pomocí vnějšího subjektu. Slovo „doprovázím“ je záměrné. Pomoc komukoli nevnímám pouze jako předávání informací a hledání možných řešení v jednotlivých situacích. Za dobu své praxe vnímám, jak podstatnou skutečností je v rámci pomoci být dotyčnému k dispozici jako prvek podpory, byť někdy situace nemá řešení „dobrého konce“.

Na vlastní práci mne nejvíce baví její rozmanitost. Zdánlivě se opakují zakázky, se kterými se lidé na organizaci obracejí, a nejedná se o lehká témata: ztráta bydlení, naprosto nevyhovující bydlení, dluhy, diskriminační jednání v nejrůznějších oblastech, vztahové problémy v rámci rodin… Přesto je příběh každého člověka naprosto odlišný, vždy je potřeba hledat jiná řešení, a respektovat současně osobní možnosti a potřeby klienta. Zároveň je to někdy tak trochu boj – s předsudky, neznalostí, diskriminací, limity úřadů a zákonů, kdy většinová společnost nedokáže pracovat s odlišností, chybí vůle zamyslet se nad důvody sociálních problémů. Jakoby naše demokratické nastavení nedovedlo pracovat s faktem, že v každé společnosti byli, jsou a budou lidé, kteří neodpovídají z hlediska sociálního statusu většinovým normám, a je vizitkou daného společenství, jak dokáže s příčinami sociálních „problémů“ pracovat a hledat možnosti změn.

Úsměvná pro mne bývá otázka, zda se např. v domě, který obývají pouze rodiny romského původu, nebojím. Není důvod, každého z tohoto domu znám v rámci společné práce možná lépe, než své vlastní sousedy - s člověkem je možné pracovat na změnách tehdy, pokud jej poznáme a spolupráce je vytvořena na vzájemném respektu a důvěře.

Nelze opomenout ještě jednu věc, která je pro mne pro práci v organizaci Člověk v tísni, velmi podstatná. A tou je tým skvělých lidí, kteří dělají svou práci na vysoké úrovni, jak v přímé práci ve vztahu ke klientům, tak i v rámci kolegiálního zázemí.  

 

Autor: Tereza Buchtová, Terénní pracovnice

Sdílejte nás:

Další...

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

19. června 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Průvodce moravskou tísní - Sociálně..

17. května 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní sociální práce

Průvodce moravskou tísní - Terénní..

18. dubna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Asi bych dodal..že jsem tady rád

Asi bych dodal..že jsem tady rád

1. března 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní tým

Průvodce moravskou tísní - Terénní mobilní..

15. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

Průvodce moravskou tísní - Komunitní práce

7. srpna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

19. června 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

Průvodce moravskou tísní - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Průvodce moravskou tísní - Sociálně..

17. května 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Terénní sociální práce

Průvodce moravskou tísní - Terénní..

18. dubna 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Asi bych dodal..že jsem tady rád

Asi bych dodal..že jsem tady rád

1. března 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek

novější Stránka
z 11
starší
Více novinek
Odběr RSS
Přispějte
Kde pomáháme

Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz