Člověk v tísni  Sociální práce  Praha  Zaměstnání  Projekt Člověk mezi lidmi oslavil půl roku

Projekt Člověk mezi lidmi oslavil půl roku

Foto: ČvT

Více než půl roku je za námi a projekt Člověk mezi lidmi už se dávno nebatolí v plenkách, ale stal se z něj řádný dospělák, který nám dělá radost.

Pro případ, že jste se s ním ještě nestihli seznámit, tak vám ho nejprve v krátkosti představím. Projekt Člověk mezi lidmi se zaměřuje na podporu vzdělávání a integrace dětí s potřebou podpůrných opatření. Kromě doučování nabízíme žákům a studentům i různé volnočasové kroužky, na kterých se učí kriticky myslet a vnímat své okolí s různých perspektiv. V tomto článku Vám nastíním, jak jsme pokročili v jednotlivých aktivitách.

Doučování

V rámci projektu probíhá jak individuální tak skupinové doučování. V individuálním doučování má několik členů našeho týmu na starosti koordinování dobrovolníků, kteří pak docházejí zpravidla jednou týdně přímo do rodin dětí, kde se s nimi učí. Za první půlrok projektu prošlo naším individuálním doučováním přes 20 dětí. Skupinové doučování probíhá jednou týdně na ZŠ Petra Strozziho a pravidelně se ho účastní 11 dětí. Je zaměřené nejen na opakování školní látky, ale také na zlepšení čtenářských dovedností, schopnosti pracovat samostatně i ve skupině či formulování a obhájení vlastního názoru. Od začátku příštího školního roku se chystáme rozjet skupinové doučování ještě na dalších základních školách.

Velký dík patří z hlediska doučování všem našim dobrovolníkům, bez nichž by tato aktivita mohla probíhat jen stěží.

Divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných pracuje s životními příběhy a zkušenostmi jedinců, umožňuje jejich sdílení a zamýšlí se nad tím, jak je možné konkrétní situace měnit. Je určené pro středoškolské studenty, kteří jeho prostřednictvím zpracovávají témata různých druhů útlaku, kterých byli v životě svědky. Prvního běhu divadelních dílen se účastní sedm studentů, kteří se pravidelně scházejí na zkoušky. Výstupem dílen bude představení, jehož premiéra proběhne 10. 6. 2017 ve Švandově divadle a na kterou jste všichni srdečně zváni.

Další běhy dílen budou následovat v příštím školním roce.

Klub Objevitel

Klub Objevitel je určený pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Jeho náplň je vymýšlena tak, aby se děti naučily něco o světě kolem sebe a aby přijímané informace uměly kriticky hodnotit. Část hodin je pak věnována různým sportovním či tvůrčím aktivitám a směřuje děti k smysluplnému trávení volného času. V současnosti probíhá jeden běh pro žáky z prvního stupně ZŠ, účastní se ho pravidelně až čtrnáct dětí, což je maximální možná kapacita. Klub se koná v prostorách farního sboru na Praze 5, každý druhý týden pak vyrážíme s dětmi po Praze za nejrůznějšími aktivitami, byli jsme tak například v Náprstkově muzeu, Hrdličkově muzeu člověka, na lezecké stěně apod.

Klub Objevitel je mezi dětmi velmi oblíbený a zájem převyšuje momentální kapacitu, v příštím roce plánujeme otevřít ještě paralelní klub pro děti z 2. stupně ZŠ.

Mentoring

Ačkoliv první krůčky v mentoringu byly poněkud krkolomné, podařilo se nám již zdárně propojit několik párů mentor – mentee, kteří se společně scházejí. Podstatou této služby je, že mentor (dobrovolník) je menteemu (dítěti) vlastně starším kamarádem, předává mu své zkušenosti, radí mu s nejrůznějšími problémy, je mu pozitivním vzorem. Jelikož je tato služba pro nás i pro naše klienty nová, trvalo nějaký čas, než se podařilo doladit metodiku a klienty se službou seznámit. V dalším období projektu plánujeme propojit několik dalších mentoringových dvojic.

Active Citizens

Active Citizens je společný projekt Člověka v tísni o.p.s. a organizace British Council a jeho cílem je aktivně zapojit středoškolské studenty do řešení problémů v okolí jejich školy či bydliště. Skupina, kterou dali naši koordinátoři na první polovinu roku dohromady, se scházela jednou týdně na naší pobočce v Praze 5. Z průběžného mapování lokality a rozhovorů s místními obyvateli vznikl nápad na uspořádání komunitní akce „Plastový Anděl“, která se uskuteční 10. 6. 2017 od 14.00 v parku Portheimka a bude zaměřená na alternativní využití plastového odpadu. Na programu jsou dílny pro návštěvníky, workshop umělkyně Nicole Taubinger, ukázka práce na stroji k recyklaci plastu od DEPO2015 a další zajímavosti. Na akci jste všichni srdečně zváni. Více o metodice Active Citizens najdete na www.activecitizens.cz

Workshopy

V prvním půlroce projektu dorostl workshop „práce s informací“ do své konečné podoby, na jejíž formě se podíleli nejen naši koordinátoři, ale také znalci z oblasti médií. Workshop je určený žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům 1. a 2. ročníků SŠ a má je naučit podrobovat přijímané informace kritickému myšlení, ne je pouze pasivně přijímat. Má 3 části, které se věnují reklamě a product placementu, hoaxům a hledání ověřených informací, rozborům aktuálních novinových článků a dalším tématům. Workshop se už uskutečnil na několika školách s pozitivní odezvou a na spoustu dalších se určitě ještě podívá.

Na závěr bych ráda srdečně poděkovala všem členům týmu, kteří projekt postavili na nohy a umožnili mu vykročit s radostí do světa!

 

Autor: Markéta Sobotková, manažerka projektu Člověk mezi lidmi

Sdílejte nás:

Další...

Active Citizens se zaměřili na plast

Active Citizens se zaměřili na plast

2. srpna 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Projekt Člověk mezi lidmi oslavil půl roku

Projekt Člověk mezi lidmi oslavil půl roku

8. června 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Do muzea za smysly...

Do muzea za smysly...

8. června 2017
Praha
Sociální práce;

Článek

Objevitel vyrazil za protinožci do Náprstkova muzea

Objevitel vyrazil za protinožci do..

27. dubna 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Vzhůru k výšinám...

Vzhůru k výšinám...

7. dubna 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Souboj polívek

Souboj polívek

9. března 2017
Praha
Sociální práce;

Článek

Active Citizens se zaměřili na plast

Active Citizens se zaměřili na plast

2. srpna 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Do muzea za smysly...

Do muzea za smysly...

8. června 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Projekt Člověk mezi lidmi oslavil půl roku

Projekt Člověk mezi lidmi oslavil půl roku

8. června 2017
Praha
Sociální práce;

Článek

Objevitel vyrazil za protinožci do Náprstkova muzea

Objevitel vyrazil za protinožci do..

27. dubna 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Vzhůru k výšinám...

Vzhůru k výšinám...

7. dubna 2017
Praha
Sociální práce;

Článek
Souboj polívek

Souboj polívek

9. března 2017
Praha
Sociální práce;

Článek

Pražský předškolní klub

Pražský předškolní klub

21. října 2015
Sociální práce;

Galerie
novější Stránka
z 13
starší
Více novinek
Odběr RSS

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


GhettOut - online hra

GhettOut - online hra

Vyzkoušejte si každodenní realitu života za zdmi sociálně vyloučených lokalit.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz