Člověk v tísni  Humanitární a rozvojová pomoc  Jižní Súdán  Proč lidi v Jižním Súdánu trápí podvýživa, když jejich půda může přinést hojnou úrodu?

Proč lidi v Jižním Súdánu trápí podvýživa, když jejich půda může přinést hojnou úrodu?

Foto: Jan Novák

Cesta z Aweilu do Nyemlellu je většinou suchá a prašná, plná opuštěných polí a kopečků v barvě henny, u kterých hyeny hledají úkryt před ostrým poledním sluncem. Dnes se ale otevírá jiná scenérie. Krajina se topí v zeleni, místy lze jako následek sezónních dešťů zahlédnout mělké bažiny. Cestu občas překříží malý potůček, který poutá pozornost ibisů lovících žáby. Na takový pohled člověk snadno naváže představou o úrodné půdě, která by mohla produkovat hektary obilí a kila ovoce a zeleniny. A stejně, přes obrovský potenciál krajiny místní lidé pravidelně čelí hladu, který s bolestivou účinností maří veškerý možný rozvoj regionu.

Nejde se nezeptat: Proč musí být lidé v jihosúdánské provincii Severní Bahr el-Ghazal vystaveni těmto stále se opakujícím obdobím hladomoru, když půda okolo nich baží po obdělávání a hojné úrodě?

Není řeč o starých traktorech

Jeden z hlavních důvodů chronické neefektivity jsou způsoby obdělávání půdy. Řeč není o starých traktorech a pluzích tahaných voli nebo osli. Dokonce i ty jsou pro místní zemědělce novinkou. Zapomeňte také na běžnou motyku – tu dřevěnou tyč s kovovým koncem. Tady většina lidí pracuje s jednoduchou motykou. Tenký kus kovu na něm je jen prodloužením dřevěné tyče. Je normální vidět místní klečet v poli, jak okopávají půdu, aby ji připravili na setí. Proč je tomu tak? Většina těchto lidí strávila podstatnou část svého života jako uprchlíci v Súdánu a jednoduše se nikdy nenaučili obdělávat půdu.

Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

Zemědělství komplikuje také příroda. I přes množství vynaložené práce je konečný výnos jen skromným zlomkem toho, co domácnosti potřebují pro následující období sucha. Od května do října, kdy Jižní Súdánkropí výživné deště, může náhodné období sucha úrodu poškodit. Když jsme během června projížděli vesnicí Abyei, viděli jsme předčasně klíčící čirok, základní plodinu regionu. Rostlinky však hynuly pod spalujícím sluncem a trhliny ve vyprahlé hlíně jejich smutný osud jen potvrzovaly.

Mary, matka čtyř dětí, zoufale přihlížela, jak se její pole proměňuje v bezcenný kus půdy. „Nemůžeme s tím nic dělat,“ povzdechla si a tiskla své děti ve stínu jejich zchátralého přístřešku. „Pokud brzy nepřijde déšť, všechny plodiny uhynou a my nemáme semínka, abychom je nahradili,“ dodala. Dešťových mraků se Mary dočkala už o týden později, ale náhlý příval vody napáchal na její úrodě ještě více škody.

Většina obyvatel Jižního Súdánu svá pole v období sucha nezavlažuje, protože se obávají trestu od Boha. Plodiny jsou tak těžce zkoušené. Nezalévání pole ve dnech, kdy se teploty šplhají k 40 stupňům, bude pro Mary pravděpodobně znamenat, že její říjnová sklizeň neuživí její rodinu až do příští sklizně.

Břímě chudoby nesou ženy

Jsou to zejména ženy jako Mary, které nesou největší břímě chudoby Jižního Súdánu. Chudoby, která je zoufalou konstantou už po mnoho generací. Ženy se většinou provdají výměnou za několik kusů dobytka v rámci obchodu sjednaného hlavami rodin. Je běžné, že se občas vzdají jídla, aby si jejich děti mohly alespoň trochu přidat. Mnoho z nich chodí denně několik hodin s batolaty na zádech, aby přinesly vodu z nejbližší studny. Po jídle, uklízení a kojení káže rutina práci na poli, každodennímu plení pod žhnoucími chapadly tropického slunce. Matky a babičky z okolí města Aweil jsou přepracované, ale jen díky nim jsou místní komunity schopné jakžtakž překonávat i časy extrémních krizí.

Multisektorový přístup k řešení podvýživy

Celostátní hospodářský útlum je dalším faktorem stojícím za zemědělskými problémy místních. Osmnáctiletá Regina se před rokem přestěhovala do vesnice Warallel v západním okresu města Aweil kvůli domluvenému manželství s mužem, kterého sotva znala. Ukázalo se ale, že je jednou ze šťastnějších, protože její nový manžel má v Aweilu vcelku stálou práci. I přesto však není život v její nové rodině jednoduchý.

Když jsem žila v Chartúmu, nemuseli jsme se o jídlo vůbec strachovat,“ vzpomíná na život v regionu Greater Bahr el-Ghazal v Súdánu, odkud většinu rodin vyhnala občanská válka. „Teď nemáme dost půdy k obdělávání ani dřevo na vaření, ale plat mého manžela nám pomáhá udržet si alespoň nějaké zásoby,“ vypráví. Jelikož však ceny základního zboží vzrostly za poslední rok trojnásobně, pro většinu místních, nakupujících devalvovanou jihosúdánskou librou, se staly obchody mnohem méně dostupné.

Cesta k úspěchu: pomoc na více úrovních

Co dále zhoršuje každodenní život, je nedostatek základních znalostí o zdraví a hygieně, zvláště pokud přihlédneme k tomu, že jde o region, kde malárie a další tropické nemoci významně ohrožují lidský rozvoj. Většina místních nevaří vodu a nemyjí si ruce mýdlem nebo popelem před přípravou jídla. Následkem toho tisíce lidí, zejména dětí, trpí průjmy, které odplavují z jejich těla potřebné živiny a brání tak jejich vývoji.

Svízelný. Takový je způsob života v místě, kde se potýkají s problémy se zemědělstvím, chudobou, ekonomikou a zdravím. A je to jen tím, že největší poklad Jižního Súdánu – úrodná půda – je nevyužívaný nebo znevažovaný.

Vydatné a udržitelné investice do zdravé produkce, která by zlepšila úroveň života místních komunit, jsou zatím jen snem. Mezinárodní organizace působící v zemi se snaží léta podporovat místní rozvoj, ale v konečném důsledku může trvající a smysluplnou změnu přinést jen silný soukromý sektor.

Celkově můžeme říci, že stát Severní Bahr el-Ghazal, stejně jako mladý a zkoušený Jižní Súdán, má před sebou dlouhou cestu. Přítomné humanitární organizace včetně Člověka v tísni zabraňují tomu, aby se současná hmatatelná krize ještě více vymkla kontrole. Je však důležité kombinovat okamžitou pomoc – která nakrmí ty, jejichž zdroje obživy už vyschly – s podporou efektivního obdělávání půdy.

Místní lidé musí mít možnost poslat své děti do školy místo toho, aby je navždy připoutali k pěstování čiroku. Aby však takhle významná změna byla možná, místní trh musí místo poskytování krátkodobé obživy začít vytvářet stálé příležitosti. To je důvod, proč se Člověk v tísni spolu s Evropskou komisí snaží řešit problém na více úrovních. Jedině to je klíčem k odstranění podvýživy v Jižním Súdánu.

 

Autor: Jakub Smutný

Sdílejte nás:

Další...

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Boj s bodvýživou v Jižním Súdánu

Boj s bodvýživou v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Češi pomohli tisícům domácností na severu Jižního Súdánu v boji s podvýživou, lidé si osvojili hygienické návyky a začali pěstovat nové plodiny

Češi pomohli tisícům domácností na severu..

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Jak vypadá pracovní den humanitárních pracovníků v Jižním Súdánu? A po čem se jim nejvíce stýská?

Jak vypadá pracovní den humanitárních..

26. ledna 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V dobách špatné úrody a období nedostatku

V dobách špatné úrody a období nedostatku

21. listopadu 2016
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

17. února 2016
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Češi pomohli tisícům domácností na severu Jižního Súdánu v boji s podvýživou, lidé si osvojili hygienické návyky a začali pěstovat nové plodiny

Češi pomohli tisícům domácností na severu..

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Jak vypadá pracovní den humanitárních pracovníků v Jižním Súdánu? A po čem se jim nejvíce stýská?

Jak vypadá pracovní den humanitárních..

26. ledna 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
V dobách špatné úrody a období nedostatku

V dobách špatné úrody a období nedostatku

21. listopadu 2016
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni podpořil v Jižním Súdánu 36 000 lidí v boji s podvýživou. Pomáhá zahrádkami, rybářskými sítěmi i hygienickými školeními

Člověk v tísni podpořil v Jižním Súdánu 36..

17. února 2016
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Dobrovolníkem v domově seniorů i v Jižním Súdánu. Jak Martina Voháňková našla cestu k smysluplné práci

Dobrovolníkem v domově seniorů i v Jižním..

4. prosince 2015
Kambodža; Irák; Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Proč lidi v Jižním Súdánu trápí podvýživa, když jejich půda může přinést hojnou úrodu?

Proč lidi v Jižním Súdánu trápí podvýživa,..

10. září 2015
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Boj s bodvýživou v Jižním Súdánu

Boj s bodvýživou v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

17. února 2016
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Dobrovolnice Martina Voháňková

Dobrovolnice Martina Voháňková

4. prosince 2015
Kambodža; Irák; Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Tábor pro vnitřní uprchlíky v jihosúdánské Džubě

Tábor pro vnitřní uprchlíky v jihosúdánské..

7. července 2015
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Správa tábora pro vnitřní uprchlíky v jihosúdánské Džubě

Správa tábora pro vnitřní uprchlíky v..

7. července 2015
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

Boj s podvýživou v Jižním Súdánu

25. června 2015
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
novější Stránka
z 5
starší
Více novinek
Odběr RSS
Chci pomoci

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvojKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/