Člověk v tísni  Sociální práce  Sociální práce  Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Foto: Zdroj: usti.idnes.cz

Dne 29. 7. 2017 vešla v platnost novela Zákona o zaměstnanosti. Ta s sebou přinesla mnoho změn. My se dnes spolu podíváme na tak zvané nekolidující zaměstnání. Otázky, které si nejspíš kladete, jsou většinou: Můžu si při evidenci na ÚP přivydělat? Pokud ano, jak?

Každý, kdo před koncem července již byl v evidenci na úřadu práce a využíval tak zvaného nekolidujícího zaměstnání, bude muset tuto činnost do 3 měsíců ukončit, jestliže hodlá v evidenci úřadu práce setrvat. Nekolidujícím zaměstnáním je myšlen přivýdělek při evidenci na ÚP, jehož výše může dosáhnout poloviny minimální hrubé mzdy, což v roce 2017 znamená maximálně 5.500,- Kč. Jinak řečeno, že nově tedy platí, kdo chce pracovat na tzv. dohodu o provedení práce, nemůže být současně evidován na pracáku.

Od uvedení novely zákona v platnost, tj. od 29. července 2017, nově sjednané dohody po tomto datu uchazeče automaticky z evidence vyřadí. Jako uchazeč se tak můžete dostat do situace, kdy sice pracujete na základě dohody o provedení práce, ale z titulu tohoto pracovního vztahu nejste pojištěni. Ve chvíli, kdy si v takovém pracovně právním vztahu vyděláte méně jak 10 tis. hrubé mzdy, nehradí za vás zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění. A dále … jelikož jste vedeni jako zaměstnanci, jste z Úřadu práce vyřazeni. Z toho vyplývá, že si zdravotní pojištění, které je stanovené zákonem, budete muset hradit sami.

Příklad: Ve chvíli, kdy si v současné době, tj. po novele zákona platné od 29.7.2017, sjednáte práci na DPP, byť za 5.500,- Kč hrubého, budete z evidence na ÚP vyřazeni. Vzniká vám zákonná povinnost za sebe odvést zdravotní pojištění – pro rok 2017 činí pojištění min. 1.485,- Kč. To znamená, že z hrubé mzdy odvedete srážkovou daň 825,- Kč, pokud nemáte u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení a neuplatňujete slevu na dani, a dále ještě zaplatíte ze své kapsy zdravotní pojištění.

Po změnách v zákoně bude umožněn jen přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti či v rámci pracovního nebo služebního poměru. Tyto formy pracovněprávního vztahu zakládají účast na zdravotním a sociálním pojištění na rozdíl  od výše zmíněné dohody o provedení práce. A to znamená, že se tím tento „přivýdělek“ zaměstnavatelům prodraží.

Shrneme-li si, co jsme zde napsali, znamená to, že se uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, musí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely rozhodnout, zda si práci ponechají, ale po dohodě se zaměstnavatelem změní formu smluvního vztahu, nebo práci opustí, aby mohli zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Novela přinesla spoustu dalších změn např. v oblasti agenturního zaměstnávání, v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání ÚP ČR. Bližší informace o těchto změnách vám podá místně příslušná pobočka Úřadu práce ČR.

 

Autor: Petra Štědroňová, Osobní poradkyně, Lenka Hozáková, administrátorka pobočky

Sdílejte nás:

Další...

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie

Není všechno takové, jak se zdá

Není všechno takové, jak se zdá

4. září 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí..

31. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Prázdninové aktivity v Sokolově

Prázdninové aktivity v Sokolově

30. srpna 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Dvoreček jako z lega

Dvoreček jako z lega

29. srpna 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Praha nás zlákala již podruhé

Praha nás zlákala již podruhé

27. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na koupálko

S „Kozou“ za odměnu třeba do ZOO nebo na..

24. srpna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

24. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Příměstský prázdninový tábor 2017

Příměstský prázdninový tábor 2017

2. srpna 2017
Sociální práce;

Galerie
Lázeňský pohár Teplice 2017

Lázeňský pohár Teplice 2017

7. července 2017
Sociální práce;

Galerie

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

novější Stránka
z 168
starší
Více novinek
Odběr RSS
Přispějte

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Protiprávní sterilizace

Protiprávní sterilizace

Český helsinský výbor: Hledáme protiprávně sterilizované ženy


GhettOut - online hra

GhettOut - online hra

Vyzkoušejte si každodenní realitu života za zdmi sociálně vyloučených lokalit.Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/