Člověk v tísni  Humanitární a rozvojová pomoc  Bosna a Herc.  Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Foto: Aleš Tomášek / ČvT

Praha, Sarajevo, Bělehrad (27. května 2014) – Člověk v tísni poskytl lidem v bosenském Doboji a Maglaji první pomoc při odklízení vyplavených domácností. Kromě rukavic a pytlů dostali i stručné informace, jak likvidovat následky povodní. Pětičlenný místní tým s tlakovými čističi zároveň nabízí domácnostem v Doboji pomoc s úklidem. Stovky rodin dostanou kbelíky, kartáče, košťata, rukavice nebo dezinfekční prostředky. Tým Člověka v tísni (ČvT) zároveň vytipovává poničené budovy, jako například školy, které potřebují rozsáhlou rekonstrukci. Koordinátory v Srbsku a Bosně a Hercegovině doplní další koordinátor se zkušenostmi z českých povodní.

V Doboji i Maglaji už voda opadla a lidé vyklízejí vytopené domy a budovy. Města pak organizují svoz trosek na skládky. „Zdejší povodeň napáchala daleko více škod než loňské záplavy v Česku. Lidé se o příchodu povodňové vlny často dozvěděli jen čtvrt hodiny před evakuací a nestihli nic vystěhovat. Voda zároveň sahala výš, někde až do výšky čtyř metrů,“ srovnává povodňový koordinátor ČvT v Bosně a Hercegovině Aleš Tomášek a dodává, že jen v okolí Doboje a Maglaje jsou vytopené odhadem stovky domácností.

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

„Voda přišla tak rychle, že jsme nestihli nic zachránit. Vyplavila nás i rodiče, a tak teď žijeme v provizorních podmínkách v patře,“ říká žena středního věku z Maglaje. V zasažených městech nefungují obchody nebo vyplavené školy, ale začíná sem proudit humanitární pomoc. Často přichází od lidí z jiných částí Bosny a Hercegoviny, Chorvatska nebo Slovinska.

Fungují také distribuční centra zřízená Červeným křížem. „Lidé teď většinou bydlí ve vyšších patrech nebo u příbuzných a po prvotním šoku jim začíná docházet, co se vlastně stalo,“ říká Aleš Tomášek. „Vyplavení teď potřebují především informace, jak správně opravovat své byty a domy,“ dodává.

Základní informace, jak oškrábat stěny, dezinfikovat nebo vysoušet omítku šíří ČvT prostřednictvím dobojské radnice, která letáky rozdává postiženým. Zároveň pomáhá tam, kam se humanitární pomoc nebo pomoc od státu zatím nedostala. „Spolu s místní nevládní organizací LAG jsme v Doboji zorganizovali pětičlenný tým, který vyklizené domy myje tlakovými čističi,“ vysvětluje Aleš Tomášek a dodává, že místní nevládní organizace také pomůže s plánovanou distribucí kbelíků, kartáčů, košťat, dezinfekcí nebo rukavic.

Člověk v tísni zároveň vytipovává veřejné budovy, které budou potřebovat opravit. Povodeň například poničila základní školu v Doboji, kterou navštěvuje 1240 dětí. „Až čtyřmetrová vlna zasáhla několik učeben, kuchyni, počítačovou učebnu i tělocvičnu s veškerým náčiním. Zničené jsou podlahy i okna a oprava přijde na miliony korun," říká Aleš Tomášek s tím, že zatím není jasné, jaké opravy bude hradit stát.

Velká voda zasáhla v Maglaji také gymnázium spojené se středním odborným učilištěm dohromady pro 950 žáků. „Voda sahala až do 1,5 metru a protože přišla velmi rychle, nestačili místní z přízemí odnést žádné vybavení. Povodeň zničila 2500 knih, 20 počítačů, vybavení kuchyně, chemické laboratoře i dalších učeben. Poničené jsou stroje, podlahy i stěny. Místní zachránili alespoň konstrukce lavic a židlí," říká Aleš Tomášek.

ČvT má koordinátorku i v Srbsku. Zatím distribuuje základní informace, jak se postarat o vyplavený dům nebo byt a vytipovává oblasti, kde bude Člověk v tísni pomáhat.

Povodně zasáhly Srbsko a Bosnu a Hercegovinu v polovině května. Člověk v tísni okamžitě vyhlásil veřejnou sbírku na pomoc obětem povodní v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Zároveň uvolnil 1 000 000 korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni na pomoc v obou zemích.

Na povodňovém kontu se k 27. 5. sešlo 941 587 korun. Nadace Vodafone navíc na pomoc obětem povodní přispěje 200 000 korun. Zároveň vyzvala zákazníky Vodafone, aby přispěli na pomoc v Srbsku a Bosně a Hercegovině a ke každé dárcovské SMS (30 korun) odeslané z čísla Vodafone do konce května přidá 30 korun navíc. 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Aleš Tomášek, koordinátor ČvT v Bosně a Hercegovině, +38765175984, Ales.Tomasek@clovekvtisni.cz

Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, 777 787 913, Simon.Panek@clovekvtisni.cz

Sdílejte nás:

Další...

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou..

22. srpna 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli 2500 rodinám

Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli..

22. července 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Galerie

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Člověk v tísni vyšle povodňový tým do Bosny a Hercegoviny i Srbska, pro vyplavené zároveň překládá povodňovou příručku

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do..

20. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

19. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou školy pro 200 žáků

V bosenském Ševarlije pomůžeme s opravou..

22. srpna 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli 2500 rodinám

Na Balkáně jsme po povodních dosud pomohli..

22. července 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském Maglaji a Doboji s úklidem a odstraňováním škod po povodni

Člověk v tísni pomáhá lidem v bosenském..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do Bosny a Hercegoviny i Srbska, pro vyplavené zároveň překládá povodňovou příručku

Člověk v tísni vyšle povodňový tým do..

20. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Článek
Vyhlásili jsme povodňovou sbírku pro Bosnu a Hercegovinu i Srbsko a na pomoc uvolnili milion korun

Vyhlásili jsme povodňovou sbírku pro Bosnu..

17. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Pomoc po povodni v Bosně a Hercegovině a..

27. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Galerie
Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku

19. května 2014
Bosna a Herc.; Srbsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
novější Stránka
z 2
starší
Více novinek
Odběr RSS

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?


5 věcí rozhoduje

5 věcí rozhoduje


Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj


Hlavní donor

ČRA

Hlavní partner

SUMERO


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/