Člověk v tísni  Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Foto: Pixelio.de

V srpnu začne platit novela cizineckého zákona. Ta s sebou přináší kromě pozitivních i řadu negativních změn, které zasáhnou některé cizince a je třeba se připravit. Zásadní změny se týkají především:

• cizinců, kteří chtějí žádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR 

• cizinců, kteří chtějí začít podnikat a změnit účel pobytu

• cizinců na vízu strpění, kteří chtějí změnit účel pobytu

• dospělých dětí cizinců s trvalým pobytem, kteří chtějí o trvalý pobyt požádat

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty připravilo v několika jazycích soubor doporučení pro cizince, jak se na dopady novely připravit a s čím počítat:

 

Dopady novely cizineckého zákona  

1.    Přechod na účel pobytu podnikání

Pokud máte v ČR dlouhodobý pobyt, pobýváte zde méně než 5 let a zvažujete podání žádosti o změnu účelu pobytu na podnikání, podejte žádost urychleně nyní. Jakmile začne platit novela zákona o pobytu cizinců, nebudete moci požádat v ČR o změnu pobytu na podnikání dříve než po 5 letech pobytu v ČR.  

2.    Řízení o zrušení pobytu

Zahájí-li s Vámi MV řízení o zrušení pobytu, ihned vyhledejte právní pomoc. Obdržíte-li rozhodnutí o zrušení pobytu, ihned vyhledejte právní pomoc a podejte odvolání.  

3.    Změna zaměstnavatele

Pokud pobýváte v ČR na zaměstnaneckou kartu a hodláte požádat Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele, požádejte o to urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců bude tento proces složitější – obvykle bude třeba předkládat doklad od Vašeho zaměstnavatele o tom, že původní zaměstnání trvá.  

4.    Žádost o trvalý pobyt z fikce pobytu

Pokud zde pobýváte na základě tzv. fikce pobytu (s překlenovacím štítkem v pasu), a hodláte podat žádost o trvalý pobyt, podejte tuto žádost urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců bude Ministerstvo vyčkávat na výsledek řízení o Vašem dlouhodobém pobytu. Jen v případě, že Vám bude povolen (prodloužen) dlouhodobý pobyt, udělí Vám i trvalý.  

5.    Rodinní příslušníci bez povolení k pobytu

Pokud jste rodinným příslušníkem občana ČR a pobýváte zde bez pobytového oprávnění či na výjezdní příkaz, podejte žádost o přechodný pobyt urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců to nebude možné, bude nutné vycestovat a žádat o krátkodobé vízum přes ambasádu. Pokud se v takové situaci ocitnete, kontaktujte právníka! Je důležité tento postup napadnout u soudu.  

6.    Trvalý pobyt pro zletilé nezaopatřené dítě

Pokud máte v ČR trvalý pobyt a máte studující dítě mladší 26 let. Pokud chcete podat žádost o trvalý pobyt dítěte na sloučení s Vámi (i když zde ještě nepobývalo 5 let), podejte ji urychleně nyní. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců už nebude možné žádat pro zletilé nezaopatřené děti o povolení k trvalému pobytu na sloučení s rodiči s trvalým pobytem; tato možnost zůstane jen pro nezletilé děti (do 18 let).  

7.    Žádost o povolení k pobytu ze strpění

Pokud v ČR pobýváte na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu a chcete požádat o zaměstnaneckou kartu nebo pobyt za účelem sloučení rodiny, podejte tuto žádost urychleně nyní. Po platnosti novely zákona už nebude možné z víza za účelem strpění pobytu podat žádost o zaměstnaneckou kartu dříve, než po 3 letech pobytu na strpění a v případě sloučení rodiny min. po 6 měsících pobytu na strpění.  

8.    Zaměstnanecká karta pro společníky, jednatele nebo členy družstva, kteří ve společnosti či družstvu také pracují

Pokud jste jednatelem nebo společníkem společnosti anebo členem družstva a zároveň v této společnosti nebo družstvu pracujete v předmětu činnosti této společnosti a byla Vám na to vydána zaměstnanecká karta a pracovní povolení, požádejte urychleně o změnu účelu, např. na podnikání, nebo o souhlas se změnou zaměstnavatele. Po platnosti novely zákona o pobytu cizinců nebudete moci pracovat na zaměstnaneckou kartu pro společnost, ve které jste zároveň jednatelem nebo společníkem. Ministerstvo už Vám takovou zaměstnaneckou kartu neprodlouží. Zároveň po platnosti novely nebudete moci žádat ani o změnu na podnikání (pokud v ČR nejste déle než 5 let).

Tyto informace s můžete v různých jazykových verzích stáhnout zde:

čeština

angličtina

ukrajinština

vietnamština

ruština

čínština

arabština

Sdílejte nás:

Další...

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

novější Stránka
z 10
starší
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php