Člověk v tísni  Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Foto: Claire Colambot / Flickr

Víte, kdo reguluje pracovní migraci v EU - celoevropské směrnice, nebo národní státy? Jak se EU snaží nalákat vysoce kvalifikované pracovní síly? Jak reguluje migraci sezónních pracovníků, bez kterých by se neobešla například sklizeň ovoce na jihu Evropy? A co žadatelé o azyl – po jaké době smějí začít v Evropě pracovat? Prečtěte si náš přehled relevantních dokumentů a směrnic, které tyto otázky na evropské úrovni regulují. 

Podle organizace OECD se za posledních deset let počet imigrantů z třetích zemí a zemí Schengenu na pracovních trzích EU zvýšil o 70%. Ačkoliv by toto číslo mělo nasvědčovat více harmonizovanému a zjednodušenému rámci pracovního práva, v realitě jsou migrační politiky a s nimi spojená otázka práce kontroverzní téma dosud převážně spadající pod kompetence národních států.

Do roku 2009 se EU věnovala otázce pracovních práv migrantů ve svých dokumentech především nepřímo. Na setkání v Tampere v roce 1999 došlo k dohodě o snaze zajistit občanům třetích zemí pracovní práva a povinnosti srovnatelné s těmi, které mají občané EU, zatímco Stockholmský program z roku 2009 pak poukazoval na potenciál migrace pro vybudování konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky.

Prvním opravdovým nástrojem, který EU vydala z hlediska pracovní migrace, se tak stala v roce 2009 tzv. modrá karta, jejímž cílem je přilákání vysoce kvalifikovaných odborníků a pracovníků z třetích zemí do EU. V roce 2013 bylo modrých karet vydáno 15 000, z toho 2/3 v Německu a zejména občanům Číny, USA, Ruska, Indie a Ukrajiny. Společně se směrnicí z roku 2011 pro „jednotné povolení k pobytu a práci na území EU pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků oprávněně pobývajících v některém členském státě“ pak modrá karta představuje základ pro evropský systém fungující na principu poptávky a spojení práva pobytu s právem pracovním.

V roce 2014 pak EU vydala dokument věnující se dalšímu klíčovému fenoménu z hlediska otázky pracovních práv občanů třetích zemí, a to směrnici o sezónních pracovnících, která upravuje podmínky vstupu a pobytu pro krátká časová období. Unie tak reagovala na rostoucí krátkodobou migraci, kdy v EU působí více než 100 000 sezónních pracovníků ročně, zejména v oblasti turismu a zemědělství.

Jiná situace pak platí pro žadatele o azyl, do které se promítá jak zvýšená snaha o harmonizaci podmínek, tak i rostoucí důraz na integraci nově příchozích do EU. Zatímco dle směrnice z roku 2013 platilo, že členské státy musely zajistit azylantům přístup na pracovní trh nejpozději do 9 měsíců od jejich žádosti o mezinárodní ochranu, nové rozhodnutí z 25. 4. 2017 tuto dobu zkrátilo na dva měsíce. I tato legislativa však má svá omezení, kdy členské státy mohou aplikovat preferenční přístup na pracovní trh pro své občany, občany EU nebo regulérní migranty třetích zemí, kteří mají povolení k pobytu v dané zemi.

Sdílejte nás:

Další...

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

novější Stránka
z 10
starší
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/